Normal- och layoutbakgrund för bildspel

På den här sidan kommer vi att se på följande:

  • bakgrunder för bilder
  • redigering av normallayout
  • layoutbakgrund
  • färgbakgrund

Normalbakgrund

Då man redigerar bilder i sina presentationer är det bäst att använda de normalformat som finns i bildspelsprogrammet.  Bakgrunderna bestämmer bl.a. hur bilder, anteckningsutskrifter och åhörarkopior ska formateras (teckensnitt, katalogtecken o.s.v.). Om man t.ex. vill lägga till en text till varje bild i bildspelet kan man göra det med bakgrunden.

I PowerPoint finns det tre olika bakgrunder för varje presentation:

  • Slide Master (Bildbakgrund): en specialbild (bilden nere till vänster) med färdigt formaterade rubriker, huvudtexter, formatering och objekt nsom syns på alla bilder i presentationen.
  • Handout Master (Åhörarkopiebakgrund): en specialbild (bilden nere i mitten) som du kan ställa in för att formatera sammandraget av din presentation.
  • Notes Master (Anteckningsbakgrund): en specialbild (bilden nere till höger) med vilken man kan formatera utskriften för anteckningar.

Redigera bakgrunder

>
Då man redigerar bakgrunderna för en bildpresentation redigeras alla bilderna i presentationen. Man kan lägga till kontaktinformation, en logotyp o.s.v. till bakgrunden.

Med PowerPoint kan man redigera bakgrunderna genom att öppna fliken View (Visa) och välja den bakgrund man vill redigera från gruppen Master Views (Bakgrundsvyer), Bilden som är markerad på bilden nedan är en Slide Master (Bildbakgrund).

pp2016_viewslidemaster

Bilden som visas är normalbilden för bildspelet, och alla ändringar man gör till den kommer att kopieras till alla bilder i bildspelet; om man t.ex. ändrar rubriktexten till grön och fet stil, kommer alla rubriker i bildspelet att bli gröna med fet stil på bilder som använder normalbakgrunden. Man kan redigera rubriekr och övriga texter på normalt vis genom att markera det område man vill redigera och använda formateringsknapparna i verktygsfältet. Man kan också ändra katalognivåerna i bakgrunden genom att föra muspekaren till katalogen och göra önskade ändringar. Gå ut ur bakgrundsvyn genom att klicka på knappen Close Master View (Stäng bakgrundsvy) på fliken Slide Master View (Bildbakgrund) som har dykt upp i verktygsfältet.

På samma sätt kan man redigera bakgrunderna för åhörarsammandragen och anteckningskopiorna.

Se en video om redigering av Slide Master i PowerPoint:

Det finns videor på denna webbplats som kräver att ”Statistics cookies” är tillåtna. Om du vill titta på videon kan du ändra dina cookieinställningar genom att trycka här och acceptera alla cookies.

F.4 Redigering av PPT bakgrunder – textmotsvarighet</p

Teman

Det finns färdiga designmallar eller teman (Themes) i PowerPoint med vilka man kan göra presentationer som är enhetliga till layouten. Många av mallarna är dock så bekanta för publiken att man gärna kan använda sin egen organisations design istället. HU, t.ex., har sina egna designmallar (på Universitet material bank, inloggning).

I designmallarna ingår en enhetlig färgskala samt enhetliga formateringar och stilar. Om man väljer ett visst tema för sitt bildspel ersätter den normalbakgrunden man har valt för presentationen. Varje bild man lägger till bildspelet får alltså sitt tema från bildlayouten, oberoende av bildstrukturen.

Om ett bildspel innehåller många illustrationer, diagram, tabeller eller teckningar är det bäst att välja ett enkelt tema som motvikt. För att byta bildlayout med PowerPoint ska du ha framme normalvyn eller bildsorteringsvyn. Klicka på fliken Design i menyfliksområdet och välj lämpligt tema i gruppen Themes (Teman). Pilknapparna ger dig fler teman (se bild nedan).

pp2016_themes

Om man för muspekaren över de olika mallarna ser man hur de kommer att påverka den underliggande bilden visuellt. Då man hittat det tema man vill ha ska man klicka på det. Man kan när som helst byta tema för hela bildspelet på samma vis. När man klickar på ett tema i menyn lägger programmet bakgrunden till varje bild i presentationen. Om man endast vill använda bakgrunden i en bild eller några utvalda bilder, ska man klicka med den sekundära musknappen på mallen i menyn. Välj Apply to Selected Slides (Använd på markerade bilder) ur menyn som öppnas.

pp2016_applystyleto

Bakgrundsfärger

De ovan beskrivna temana har alltid en viss bakgrundsfärg. Du kan ändra bakgrunden, till exempel från blå till orange.

Enklast ändrar du bakgrunden genom att klicka på önskat tema i bakgrundsgalleriet i gruppen Variants (Varianter) på fliken Design (Design). Om inget av de färdiga alternativen tilltalar dig kan du välja önskad färg och figur med de verktyg som öppnas när du klickar på Format Background (Formatera bakgrund).

Ofta går det så att bilder som blir under tabeller eller diagram stör presentationen. Istället för att byta format för hela presentationen kan man göra bakgrunden enfärgad på endast de berörda bilderna. Om man har använt en färdig formatmall för en presentation och vill ställa in en egen bakgrundsfärg så att figurerna på bakgrunden inte syns ska man kruxa för Hide Background Graphics from master (Dölj bakgrundsgrafik).