Verksamhet i IT-lokalerna

I öppna lokaler uppstår lätt buller så kom ihåg att ta hänsyn till andra när du arbetar där. Om någon uppträder störande ska du vänligt upplysa personen om det. Om det inte hjälper ska du informera personalen, till exempel vaktmästaren. I vissa lokaler finns det också nödtelefoner i vilka övervakningens eller nattvaktens nummer har programmerats in som snabbval.

Om du märker att datorn, skrivaren, kopieraren eller en annan enhet som du använder är trasig ska du genast kontakta personalen så att problemet kan lösas. Alla som använder rummet har som uppgift att vid behov fylla på papper i skrivarna, men överlåt reparationer som kräver en skruvmejsel åt personalen!

Regler för användning av datorcentralerna

  1. Ställ in telefonen på ljudlöst läge. Det är förbjudet att tala i telefon i salarna och klassrummen.
  2. Ta hänsyn till andra användare och utför grupparbeten i lokaler avsedda för det. Det är förbjudet att föra högljudda samtal i datorsalarna och i den omedelbara närheten. Kom ihåg att personerna vid datorerna jobbar.
  3. Du kan reservera maskinen för ditt bruk i högst 20 minuter. Då du tillfälligt lämnar datorn ska du låsa datorn och lämna en lapp på tangentbordet med information om när du har avlägsnat dig. Observera att det inte är artigt gentemot andra användare att reservera datorn under rusningstid (vardagar 12-17) när du avlägsnar dig kort. Du kan loggas ut automatiskt om du låser datorn i över 20 minuter! Observera att datorer med specialutrustning (grafikdatorer, videokonferensdatorer) är reserverade främst för dem som behöver specialutrustningen.
  4. Ät inte vid datorn. Om du äter vid datorn kan tangentbordet eller annan utrustning smutsas ned, och efter måltiden blir lätt skräp kvar på bordet. Om drycker faller omkull kan det leda till att datorn går sönder eller att en direkt farlig situation uppstår. Städa upp efter dig.
  5. Fråga om hjälp vid behov.  Helpdesk hjälper dig i frågor som gäller datorerna per e-post (helpdesk@helsinki.fi) och per telefon (02 941 55555).
  6. Hantera inte datorn för hårdhänt! Det finns inspelande kameraövervakning i alla rum. Om du söndrar en dator får du förutom användningsförbud också en räkning.