Utlåning, returnering och reservering

I Helsingfors universitets bibliotek sker utlåningen av material som självbetjäning i en utlåningsautomat. Du behöver ett Helka-kort och en PIN-kod för utlåningsautomaten. Lånetiderna för böcker varierar mellan olika samlingar. Kontrollera lånets slutdatum i dina kunduppgifter i Helka-databasen.

Förnya ditt låna i Helka-databasen genom att logga in på dina kunduppgifter. Förnyelsen lyckas inte om verket har reserverats eller om du har utlåningsförbud. Om du lämnar in eller förnyar dina lån sent kommer du att debiteras en förseningsavgift.

Texten Förnya alla och platsen där du kan förnya lånetiderna för enskilda verk inringade i avsnittet Lån i Helkas användargränssnitt.

Du kan lämna tillbaka material från biblioteken vid Helsingfors universitet till Kajsahuset, Gumtäkt, Mejlans eller Vik. Returnering av material sker som självbetjäning i en utlåningsautomat. På campus finns även luckor för återlämning på natten där du returnera material också utanför bibliotekets öppettider. Du kan inte lämna tillbaka material från andra Helka-bibliotek (Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska Litteratursällskapet, Arbetarrörelsens bibliotek, Baltia-kirjasto) eller Nationalbiblioteket till Helsingfors universitets bibliotek.

Gör och hämta reservationer

Så här gör du en reservation i Helka:

  1. Hitta uppgifterna för materialet som ska lånas i Helka och logga in.
  2. Gå till tillgänglighetsuppgifterna och gör en reservation. Bokningsknappen visas endast för materialet som ska reserveras.
  3. Välj den upphämtningsplats från vilken du vill hämta materialet. För varje material ser du endast de alternativ i Helka från vilka materialet kan hämtas.

I Helkas användargränssnitt under rubriken Tillgänglighet: Gör en reservation, inringad på höger sida av reservationstexten, indikerad med den röda pilen

Kursböcker kan endast reserveras när alla exemplar är utlånade. Hämta kursboken från verksamhetsstället för samlingen där den hör hemma.

Från dina kunduppgifter i Helka kan du följa med när din reservation kan hämtas. Du får ett ankomstmeddelande per e-post när materialet du reserverade är tillgängligt för hämtning. Du hittar boken du reserverat i reservationshyllan med hjälp av informationen i ankomstmeddelandet du fått per e-post. Reserverat material kan endast lånas med det kort som användes för att göra bokningen.

Läs mer:
Utlåning av material, förnyelse av lån, förseningsavgifter och låneförbud (bibliotekets webbplats)
Granska returanvisningarna och placeringen av nattreturluckorna (bibliotekets webbplats)
Hur du gör och hämtar en reservation (bibliotekets webbplats)