Övningar i avsnitt F.4

ÖVNING 1 – Goda rutiner för presentationer

 1.  Repetera avsnittet om goda rutiner för att skapa presentationer.

ÖVNING 2 – Sammanställning av en bildpresentation

Du har tidigare under det här studieavsnittet skapat en mapp vid namn Presentation av data i din hemkatalog. Filerna somk behövs i den här övningen har komprimerats till en ”Övningar i att presentera information” (zip) fil. Ladda filen till din dator och dekomprimera den i mappen Presentation av information.

 1. Skapa en ny tom presentation.
 2. Ställ in presentationen så att du kan visa den med dator.
 3. Skapa följande rubrikbild i presentationen och skriv in ditt eget namn.
 4. Lagra presentationen under namnet ”Redig presentation” i din övningsmapp.
 5. Lägg en ny bild till presentationen och skriv in informationen nedan i den.
  Bilden visar en bildspelssida där det i rubriken står ”Bildspelets uppbyggnad” med rubrikfont, och därunder finns en lista där det på den första raden står ”Planera vad du vill presentera och för vem” på den andra raden ”Kontrollera vilken utrustning som finns där du ska hålla presentationen” och på den tredje raden ”En tydlig presentation är indelad i tre delar”. Efter den tredje raden är tre rader indragna: ”Inledning”, ”Det egentliga ämnet”, ”Sammanfattning”.
 6. Lägg en ny bild till presentationen. Ge bilden en struktur där det finns en platshållare för texten till vänster och för en bild till höger. Skriv texterna i modellen nedan i din bild och lägg till bilden Förhandling ur övningsmappen:
  Bilden visar en bildspelssida där det i rubriken står ”Visning av bilder” med rubrikfont, och därunder finns en lista där det på den första raden står ”Bilder piggar upp en presentation”, på den andra raden ”Men använd inte för många bilder” och på den tredje raden ”Välj bilder som anknyter till ämnet”.

ÖVNING 3 – Gundmallar och formgivningsmallar för bilder

I den här uppgiften fortsätter vi att redigera presentationen som skapades i föregående uppgift.

 1. Välj formgivningsmallen nedan för din presentation (om du inte har den i ditt program kan du välja någon annan mall).
 2. Lägg igen en ny bild till presentationen och skriv in texterna i modellen nedan.
 3. Öppna arbetsboken Budgetdiagram från din övningsmapp med kalkylprogrammet Excel eller motsvarande, och kopiera stapeldiagrammet i arbetsboken via klippbordet till bilden.
  Bilden visar ett tredimensionellt stapeldiagram som skapats med Excel och importerats till en Powerpoint-sida. De fyra staplarnas rubriker är under dem, och till vänster står också talen 0,00–1800,00 nerifrån på raderna. Som rubrik på sidan står Grafiska diagram med vitt, och därunder ”Du kan illustrera tal med hjälp av diagram” med mindre stil. Bakgrunden till diagrammet är svarta horisontella linjer på en grå bakgrund. Sidans bakgrund är i nyanser av grönt.
 4. Ställ in diagrammet så att det använder färgskalan hos din formgivningsmall (se följande bild).
  Bilden visar ett tredimensionellt diagram som skapats med Excel och importerats till en Powerpoint-sida. Rubriken på sidan är ”Grafiska diagram” med vit text, och därunder står ”Du kan illustrera tal med hjälp av diagram” med mindre stil. De vita rubrikerna under kolumnerna och de vita siffrorna till vänster är desamma som i föregående bild. I färgmodellen är kolumnerna röda och deras bakgrund är transparent, med undantag för vita horisontella linjer. Sidans bakgrund är i nyanser av grönt.
 5. Lägg ännu en ny bild till din presentation. Välj struktur enligt modellen nedan och skriv in följande information:
  På bilden syns en Powerpoint-sida, där det som rubrik står med vit text: Tabeller i en presentation. Nedan följer en lista med två texter: ”Presentera endast de viktigaste siffrorna i tabellerna” och ”Detaljer kan delas i en separat bilaga”. Nedanför texten finns en tabell, där kolumnrubrikerna med början från den andra kolumnen är Januari, Februari, Mars och April. Till vänster står det, med början från den första raden, Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg. Bakgrundsfärgen på tabellens första rad är klarröd, och de övriga radernas bakgrundsfärg är omväxlande ljusröd och vit. Cellerna i tabellen innehåller diverse tal mellan 270 och 400. Sidans bakgrund är i nyanser av grönt.
 6. Byt ordningen på bilderna i presentationen så att bilden om tabeller kommer före bilden om diagram.
 7. Lagra presentationen.

ÖVNING 4 – Visa en presentation

 1. Öppna filen ”Redig presentation” om den inte redan är öppen.
 2. Se igenom presentationen.
 3. Prova olika sätt att gå från en bild till en annan under visningen.

ÖVNING 5 – Skriv ut bilder

 1. Öppna igen filen ”Redig presentation” (om den inte är öppen redan).
 2. Bekanta dig med utskriftsmenyn för bildvisningsprogrammet och de olika utskriftsalternativen. Var dock miljövänlig och skriv dock inte ut presentationen i onödan.