Dina skyldigheter som användare

Ansvar för datasäkerheten

Alla bär ansvar för datasäkerheten. Som medlem av universitetsgemenskapen är du skyldig att iaktta de användarregler och datasäkerhetinstruktioner som universitetsledningen har godkänt (mer information i kapitlet om datasäkerheten). I samband med alla problem som gäller datasäkerheten ska du omedelbart kontakta helpdesk. Ring 02 941 55555 eller skicka ett e-postmeddelande till adressen helpdesk@helsinki.fi.

Följ reglerna för användning

När du får din behörighet undertecknar du en förbindelse där du lovar att använda universitetets system och enheter i enlighet med givna direktiv och instruktioner. Reglerna för användningen av datatekniken finns i användarreglerna. Dessutom finns det särskilda instruktioner och regler för vissa datatekniska tjänster, till exempel Office 365 -systemet. Användarreglerna gäller all verksamhet som bedrivs med universitetets användarnamn eller i universitetets nät. Läs användarreglerna och kom ihåg att du förväntas följa dem utan särskilda uppmaningar eller meddelanden! Användarreglerna bygger på tre grundprinciper:

1. Ge alla möjlighet till saklig användning

Kom ihåg att din behörighet i första hand är avsedd som stöd för dina studier och inte för hobby- eller fritidsbruk. En måttlig egen användning är givetvis tillåten. All användning av universitetets system för kommersiella eller politiska syften är förbjuden. Dina behörigheter är endast avsedda för dig. Du får inte överlåta ditt användarnamn till någon annan och du får inte låta någon använda universitetets tjänster med ditt användarnamn.

Du kan betrakta saken så att trots att du endast är en enskild användare, påverkas helheten direkt eller indirekt av dina handlingar. Universitetet är fullt av enskilda användare och allas verksamhet är betydelsefull.

Immanuel Kants kategoriska imperativ är ett gott råd när det gäller den gemensamma användningen av datorsystemen: “Handla endast efter den maxim, om vilken du samtidigt kan vilja, att den skall bli allmän lag”.

2. Stör inte andras arbete

En användare kan störa andra användare både avsiktligt eller på grund av oaktsamhet. Det är en försvinnande liten del av användarna som avsiktligen stör andra användare, men även om du ofrivilligt stör en annan användare kan verkningarna vara lika betydelsefulla som om du gjorde det med avsikt: till exempel om du talar i telefon i en lokal där andra arbetar, stör det dem med säkerhet. Gå alltså någon annanstans för den tid du talar i telefonen.

Du kan också indirekt störa andra användare om du reserverar grupparbetsutrymme för en lång tid eller använder universitetets dator för annat än studier (till exempel för att spela eller bläddra i Facebook).

Likaså ska du respektera e-postlistor: en enskild ämnesorganisations lista kan ha hundratals mottagare, så tänk efter vad du skickar och till vem.

Det här gäller även privat bruk av HU:s tjänster. Användningen av lagringsutrymme, e-post och andra tjänster för eget bruk som inte anknyter till universitetet är tillåtet, så länge användningen inte innebär störningar i övrig användning av systemet!

3. Respektera andras integritet

Det är klart att privata angelägenheter inte angår andra och att bland annat intrång i e-posten eller en annan användares hemkatalog redan i enlighet med finsk lag är förbjudet. Ibland kan du eventuellt komma till en dator som föregående användare har glömt att logga ut från. Då ska du omedelbart logga ut den föregående användaren och logga in med ditt eget användarnamn innan du börjar arbeta. Kom även ihåg att det automatiskt är förbjudet att använda en annan persons användarnamn och att det, beroende på fallet, även kan vara kriminellt.

Instruktioner och begränsningar i samband med användarreglerna
– Stör inte andra användare.
– Det är förbjudet att logga in med fel användarnamn och att överskrida eller försöka överskrida rättigheterna som den egna behörigheten ger.
– Överlåt aldrig under några omständigheter dina lösenord en annan person.
– Det är förbjudet att söka efter och utnyttja möjliga brister i datasäkerheten.
– Det är förbjudet att bryta sig in i eller försöka bryta sig in i systemen.
– Sprid inte osakliga gruppförsändelser, kedjebrev eller datorvirus.
–  Det är förbjudet att olovligt kopiera, inneha eller sprida program eller filer och att spara olagliga kopior i HU:s system.

Missbruk och följderna av missbruk skildras även i användarreglerna. I fall av missbruk tillämpas i första hand universitetets egna utrednings- och begränsningsåtgärder. Ett användarnamn kan till exempel stängas om det finns en grundad misstanke om missbruk eller om att datasäkerheten har riskerats. I allvarliga fall kan universitetet låta myndigheterna undersöka ärendet.