Grunderna för användning av webbläsare

Här går vi igenom bland annat det här om webbläsare:

 • Användningen av webbläsare och olika webbläsare
 • URL-adresser, grundläggande information om bläddrande och problemlösning
 • Användning av nya webbläsarfönster och mellanflikar
 • Spara och kopiera i webbläsaren

Webbläsare erbjuder mångsidiga användningsmöjligheter: förutom att bläddra bland webbsidor kan du bland annat se på videofilmer, höra på webbradio och hantera e-post med webbläsaren.

I problemsituationer lönar det sig att prova på en annan webbläsare eller att uppdatera sin webbläsare. Även annars är det bra att uppdatera då och då. (Mer information om uppdatering i kursmaterialet).

Webbläsarna förbättras allt eftersom ny teknik utvecklas och olika datasäkerhetsproblem upptäcks, så det är verkligen att rekommendera att du alltid använder den nyaste versionen!

Webbläsare

Populära, lätta att använda och gratis är bland annat Mozilla Firefox och Opera. Äldre versioner av Windows levereras med webbläsaren Internet Explorer. I den nyaste Windows 10 heter webbläsaren Edge. Mac-datorer har webbläsaren Safari färdigt installerad. Webbläsarna liknar varandra mycket till de yttre och fungerar också nästan identiskt.

Bläddra bland webbsidor

Om du känner till URL-adressen för den webbplats som du söker kan du skriva in den i adressfältet på webbläsaren och klicka på läsarens Enter-, Go- eller motsvarande knapp.

Bra att känna till när du använder en webbläsare:

 • Du kan röra dig upp och ner på sidan med hjälp av balken i högra kanten eller med musens scroll-funktion.
 • En blå text är i allmänhet en hyperlänk. När du klickar på texten går du till den plats som länken anger. Observera att också bilder kan innehålla länkar och att länktexterna byter ofta färg efter att du har klickat på dem en gång.
 • På webbläsarens verktygsrad finns knappar med hjälp av vilka du kan flytta dig från en sida till en annan. Om du inte har ändrat webbläsarens inställningar stannar alla webbplatser du har besökt kvar i webbläsarens minne. Det här gör att du kan använda knapparna till att flytta dig mellan webbplatsernar som du har besökt. Du kan oftast återvända till föregående sida genom att klicka på pilen som pekar mot vänster och fortsätta till följande sida genom att klicka på pilen som pekar till höger. I de flesta webbläsarekan du i samband med knapparna öppna en lista med vars hjälp lätt kan flytta dig längre bak eller fram i sidhistoriken. Du kan öppna listan genom att klicka på pilarna med den högra musknappen.

 • De flesta webbläsare har inte en egentlig menyrad. I Firefox och Chrome hittar du till exempel de viktigaste funktionerna genom att klicka på menyknappen längst upp till höger. I dessa webbläsare symboliseras menyikonen med tre linjer eller punkter ovanför varandra.

Problem i URL-adresser

Vanligtvis visar webbläsaren den sida du valt, men ibland kan du få meddelandet ”Page cannot be found” eller ”404 File not found”. Orsaken är oftast:

 • Du har skrivit adressen fel: kontrollera adressen, särskilt stora bokstäver och specialtecken.
 • Servern du söker efter är tillfälligt eller permanent ur bruk: prova på att hitta samma information på en annan sida.
 • Sidan du söker har flyttats eller fått nytt namn: då kan du prova att förkorta URL-adressen eller söka efter filen på serverns ingångssida.

Det är ofta viktigt att skilja mellan stor och liten bokstav i Internetadresser: http://www.helsinki.fi/Hus är till exempel inte samma fil som http://www.helsinki.fi/hus – så var noggrann: om du inte kan ta fram en sida kan det bero på att adressen innehåller fel bokstavsstorlek.

Använda flera läsarfönster samtidigt

I de flesta webbläsare kan du ha flera läsarfönster aktiva samtidigt. I de flesta läsarprogram öppnar du nya läsarfönster så här:

 • öppna läsarfönstrets File (Arkiv) och klicka på New Window, eller
 • med tangentkombinationen CTRL+N.

Metoderna som beskrivs ovan öppnar vanligen webbläsarens ingångssida. Om du vill öppna en länk i ett nytt fönster ska du i stället klicka med den högra musknappen på länken. En pop-up-meny öppnas och i den väljer du Open Link in New Window (Öppna länken i nytt fönster).

Mellanflikar

Du kan också öppna varje webbsida på en särskild mellanflik (Tab). När du använder mellanflikar ser du rubrikerna på alla öppna sidor i läsarfönstret och du kan lätt förflytta dig mellan flikarna.

Så här öppnar du en ny flik:

 • Klicka på +-ikonen till höger om mellanflikarna eller
 • använd tangentkombinationen CTRL+T.

På bilden ser du tre mellanflikar med fliken Unisport syns.

Du kan också öppna länkar på nya flikar: Klicka med den högra musknappen på länken och välj Open Link in New Tab (Öppna länken på en ny flik) i menyn som öppnar sig (se bilden ovan som visar hur du öppnar en länk i ett nytt fönster).

Spara och kopiera i webbläsaren

Vid behov kan du spara eller kopiera information (bilder, textavsnitt) från en webbsida för senare bruk. Text, fotografier, ljudinspelningar och andra verk skyddas av lagarna om upphovsrätt så i allmänhet är det inte tillåtet att använda material från webben utan tillstånd av ägaren till upphovsrätten (mer information om upphovsrätten in kursmaterialet).

Kopiera text

Du kan kopiera text på en internetsida till ett annat program med hjälp av klippbordet på samma sätt som i andra program (temat behandlades i ”Hantering av objekt och klippbordet” ).

Observera att text som klistrats in direkt med Paste (Klistra in) ofta för med sig formateringen från webbsidan. Om du inte vill ha formateringen med, utan endast texten, välj inte Paste (Klistra in) i programmet, utan i stället Paste Special (Inklistringsalternativ) och sedan Unformatted text (Oformaterad text) i dialogrutan som öppnas. Alternativt kan du radera textens formatering genom att låta texten gå via en enkel textredigerare (som Windows Notepad). Kopiera först texten till redigeraren, kopiera den på nytt och klistra sedan in den där du vill att den ska vara. Funktionen som raderar onödig formatering finns också i andra program.

Kopiera och spara bilder

Så här gör du för att kopiera en bild från en webbsida via klippbordet eller spara bilden på din egen dator:

 • Kopiering: för muspekaren på bilden och högerklicka. Välj Copy Image (Kopiera bilden) i menyn som öppnas. Bilden kopieras nu till klippbordet och du kan klistra in den i andra program.
 • Lagring: för muspekaren över bilden och högerklicka Välj Save Image As (Spara bilden) i menyn som öppnas och bestäm var du vill spara den. Bilden sparas som en fil på det valda stället.

Öppna och spara länkade filer

Du kan öppna bifogade filer som sparats på webbplatser genom att klicka på länken och välja Open (Öppna).

Ett alternativ är att spara filen direkt på din dator. När du sparar filen kan du sedan öppna och läsa den utan Internetuppkoppling.

I de flesta webbläsare kan du spara filen bakom en länk så här: klicka med den högra musknappen på fillänken för att ta fram läsarens snabbmeny. Välj Save Link As (Spara länken som) (se följande bild). Då får du upp en dialogruta där du kan välja i vilken mapp och under vilket namn du vill spara filen. Klicka slutligen på Save (Spara).

När du har sparat filen kan du öppna den genom att dubbelklicka på den.

Om du inte sparar filen så som visas här, utan bara klickar på den normalt med vänstra musknappen, kan du kanske inte välja var filen sparas. Då kan det vara svårt att hitta den! I standardinställningarna för Firefox till exempel sparas filerna då i en standardmapp för nedladdade filer, som vanligtvis i Windows är Downloads-mappen i (My) Documents-katalogen.