Mänskliga och fysiska faktorer i datasäkerhet

Mänskliga faktorer

Majoriteten av datasäkerhetsproblemen orsakas av användaraktivitet och endast en liten del av programvara och fysiska faktorer i anslutning till hårdvara. Stanna alltså upp ett tag och fundera på om du känner igen dig själv bland t.ex. följande tankegångar:

 • ”Ingen har brutit sig in i min dator så varför skulle jag skydda den?”
 • ”inte är väl någon intresserad av mina filer?”
 • ”Knappast finns det något virus i den där filen”
 • Jag är för trött för att säkerhetskopiera mina viktiga filer”.
 • ”Jag orkar nog inte låsa datorn på adb-stationen medan jag går på toa”

Fundera också på vad som är fel om en datoranvändare…

 • glömmer att skriva ut sig när han går ifrån datorn
 • förvarar lösenord på ett papper under t.ex. tangentbordet
 • till olika webbtjänster väljer enkla lösenord som är lätta att komma ihåg
 • låter en annan person använda hans personliga lösenord
 • kopierar datorprogram från skumma webbsidor
 • låter sina utskrifter ligga kvar i skrivaren
 • glömmer kvar sitt USB-minne i USB-porten på en dator som får användas av vem som helst
 • lagrar sitt lösenord på sin telefon och skyddar inte sin telefon med skärmlås
 • inte gör en bakgrundskopia av en viktig fil

Fysiska faktorer

Förutom användaren finns det också olika fysiska faktorer som hotar datorn och dess lagringsenheter, USB-minnen samt övrig utrustning. Många av de fysiska faktorerna är lika farliga som de mänskliga faktorerna: ett fel i ett lagringsmedium, t.ex., kan ge problem med att läsa en fil eller i värsta fall förstöra hela filen.

I följande tabell ser du några rutiner med vilka du kan förbättra din säkerhet i fråga om de fysiska faktorerna:

 • stöld eller försvinnande av en mobil enhet: lämna inte din dator eller mobil på t.ex. bordet i bibliotekets läsesal. Var också mycket noggrann med vilken information du lagrar på datorn och hur den skyddas. Det finns risker med att spara lösenord. Läs mer om säker användning av mobila enheter på Helpdesks hjälpsida!
 • behandla inte enheterna dåligt: förvara enheter och lagringsmedier torra och i rumstemperatur. Försäkra att ventilationsöppningarna på din dator inte blir tilltäppta. Damma då och då av datorn, musen och tangentbordet. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar din utrustning.
 • bränder och andra katastrofer: förvara inte säkerhetskopiorna av filer som är livsviktiga för dig i samma byggnad som de ursprungliga filerna.