Mänskliga och fysiska faktorer i datasäkerhet

Mänskliga faktorer

Majoriteten av datasäkerhetsproblemen orsakas av användaraktivitet och endast en liten del av programvara och fysiska faktorer i anslutning till hårdvara. Stanna alltså upp ett tag och fundera på om du känner igen dig själv bland t.ex. följande tankegångar:

 • “Ingen har brutit sig in i min dator så varför skulle jag skydda den?”
 • “inte är väl någon intresserad av mina filer?”
 • “Knappast finns det något virus i den där filen”
 • Jag är för trött för att säkerhetskopiera mina viktiga filer”.
 • ”Jag orkar nog inte låsa datorn på adb-stationen medan jag går på toa”

Fundera också på vad som är fel om en datoranvändare…

 • glömmer att skriva ut sig när han går ifrån datorn
 • förvarar lösenord på ett papper under t.ex. tangentbordet
 • till olika webbtjänster väljer enkla lösenord som är lätta att komma ihåg
 • låter en annan person använda hans personliga lösenord
 • kopierar datorprogram från skumma webbsidor
 • låter sina utskrifter ligga kvar i skrivaren
 • glömmer kvar sitt USB-minne i USB-porten på en dator som får användas av vem som helst
 • lagrar sitt lösenord på sin telefon
 • inte gör en bakgrundskopia av en viktig fil

Fysiska faktorer

Förutom användaren finns det också olika fysiska faktorer som hotar datorn och dess lagringsenheter, USB-minnen samt övrig utrustning. Många av de fysiska faktorerna är lika farliga som de mänskliga faktorerna: ett fel i ett lagringsmedium, t.ex., kan ge problem med att läsa en fil eller i värsta fall förstöra hela filen.

I följande tabell ser du några rutiner med vilka du kan förbättra din säkerhet i fråga om de fysiska faktorerna:

 • stöld: lämna inte din dator på t.ex. bordet i bibliotekets läsesal. Var också MYCKET noggrann med vilken information du lagrar på datorn och hur den skyddas.
 • behandla inte enheterna dåligt: förvara enheter och lagringsmedier torra och i rumstemperatur. Försäkra att ventilationsöppningarna på din dator inte blir tilltäppta. Damma då och då av datorn, musen och tangentbordet. Var försiktig så att du inte stöter eller tappar din utrustning.
 • bränder och andra katastrofer: förvara inte säkerhetskopiorna av filer som är livsviktiga för dig i samma byggnad som de ursprungliga filerna.