3.1 Planera informationssökning

3.1

Det här kapitlet beskriver de faser som ingår i en informationssökning och hurdana källor som kan innehålla den information du behöver. Du får också tips om att planera informationshantering.