F.3 Tabellkalkylering

Kalkylprogram används bl.a. för att uppehålla tabeller och olika register, analysera data och kalkylering. Med kalkylprogram kan man också skapa grafiska representationer, som t.ex. stapel- och cirkeldiagram. i det här avsnittet kommer vi att se på bl.a.:

  • hur man skapar en tabell och matar in information i den
  • layout- och sifferformateringar i tabeller
  • cellreferenser och de vanligaste räkneoperationerna
  • att skapa diagram av talen i tabellen

Funktionerna kommer att demonstreras med kalkylprogrammet Microsoft Excel, men man kan tillämpa instruktionerna med andra program, t.ex. LibreOffice Calc.