Plagiering

Med plagiering avses att man lånar utan att fråga lov, dvs. att man presenterar någon annans tankar och idéer som sina egna utan att nämna källan.

Plagiera inte! Olovligt citerande är bedrägeri som kan leda till att ditt arbete förkastas eller t.o.m. att du blir relegerad från universitetet för en tid.

Då du hänvisar till en text av någon annan måste du alltid nämna källan. Använd till exempel citationstecken för att visa ett direkt citat inom texten. Källan ska nämnas oberoende om texten är ett direkt citat eller om du refererar med egna ord. Om det är frågan om en allmän situation, ett allmänt faktum eller ett annat allmänt känt och godkänt faktum behöver källan inte nämnas.

Att känna igen plagiering

Vid Helsingfors universitet användas Ouriginal-systemet, som är avsett för att känna igen plagiering och för att öva på vetenskaplig textproduktion. Ouriginal jämför texten som skickas till systemet med sin databas, som består av bland annat uppslagsböcker, dagstidningar och vetenskapliga artiklar, böcker, specimen och kursarbeten. Alla pro gradu-arbeten vid Helsingfors universitet kontrolleras med hjälp av Ouriginal, och lärarna kan använda systemet också vid andra skriftliga kursarbeten.

Hur fungerar plagieringsigenkänningen?

Om din lärare använder systemet vid utvärdering av kursarbeten och specimen måste läraren berätta det åt studerandena på kursen. Du får instruktioner för om arbetet lämnas in i lärarens Ouriginal-e-post eller i Moodle. Efter detta analyserar Ouriginal ditt arbete och analysen skickas direkt till läraren.

Lärarens uppgift är att gå igenom rapporten och göra en slutgiltig bedömning för om det finns orsak till vidare kontroller. Vid behov lönar det sig att gå igenom rapporten tillsammans med läraren. Samtidigt lär du dig att hänvisa korrekt i vetenskapliga sammanhang.

Som ägare till upphovsrätten har du rätt till att bestämma om din text sparas i Ouriginals databas och kan således användas som hjälp vid analysering av andras texter. Genom att spara ditt arbete hjälper du universitetet att hålla kvar högklassig vetenskap – och samtidigt kan du vara säker på att ingen kan plagiera ditt arbete!

E-thesis publicerar och lagrar examensarbeten som skrivs vid Helsingfors universitet i digital form. Alla examensarbeten analyseras med Ouriginal.

Som studerande har du ingen orsak att oroa dig då du kommer ihåg att följa allmänna regler gällande hänvisningar och de instruktioner som din institution eller handledare har gett.

Läs mer:
Identifiering av plagiering och användning av programvara för upptäckt av plagiering (Studietjänsten)
E-thesis och publicering av avhandlingar (Studietjänsten)
Vad är fusk och plagiat? (Studietjänsten)