F.4 Bildvisning

Bildpresentationer på datorn är ett utmärkt hjälpmedel för att presentera information om man tar sig tid och planerar presentationen noggrannt. Man kan skapa sådana presentationer med såkallade bildspelsprogram, och idén med dem är att de stöder din presentation med tilläggsmaterial. I det här kapitlet ser vi på följande teman i samband med bildspelsprogram:

  • hur man sammanställer en bildpresentation
  • utnyttjande av färdiga strukturer och stilmallar
  • visning av en bildpresentation
  • att skriva ut bilderna

På den här kursen använder vi bidlvisningsprogrammet PowerPoint. Instruktionerna kan dock tillämpas också med andra program, som t.ex. gratisprogrammet Impress, som ingår i LibreOffice-paketet.