E-postprogram

Du kan läsa och skicka e-post på flera olika sätt. Många organisationer och posttjänster erbjuder både en webbaserad applikation för att läsa e-post och möjligheten att hantera e-post med ett separat e-postprogram (till exempel Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Macs Mail eller det textbaserade Alpine) som installeras på datorn. Telefoner och pekplattor har ofta färdigt installerade applikationer som fungerar lika bra som program som laddas ner särskilt.

För att läsa Helsingfors universitets e-post kan du använda både ett e-postprogram och Outlook Web App (OWA)-applikationen i webbläsaren. Mera information om OWA hittar du i kapitel 2.3 E-post vid Helsingfors Universitet.

Eftersom olika e-postprogram fungerar enligt samma principer kan du skicka och ta emot e-post med i princip vilket e-postprogram som helst.

Detta avsnitt handlar om hur du använder ett separat e-postprogram. Fördelarna med att använda särskilda e-postprogram:

    • du kan läsa meddelanden du har fått förut även när du inte är ansluten till nätet
    • du behöver inte logga in på nytt varje gång du använder e-posten
    • det går vanligen lättare och snabbare att skriva och ta emot e-postmeddelanden, särskilt på mobila enheter
    • det är enklare att hantera posten – du kan till exempel filtrera inkommande post automatiskt i lämpliga mappar
    • du kan använda flera e-postkonton (Email account), det vill säga hantera exempelvis meddelanden till adresserna raimo.keski-vaanto@helsinki.fi och raikku@åmail.com i ett och samma program

Att ta i bruk ett e-postprogram

Som studerande vid Helsingfors universitet kan du installera Microsofts Office ProPlus-paket gratis på enhet. Paketet innehåller e-postprogrammet Outlook. (Mer om hur du installerar Office på privata enheter finns i kapitel 2.2 Utrymmen och tjänster – Nedladdningsprogram). I alla exempel i det här kapitlet används Outlook.  Du kan emellertid tillämpa instruktionerna även på övriga e-postprogram.

E-postprogrammen och -inställningarna varierar i olika operativsystem, enligt version och enhetens modell. På HU:s webbplats Helpdesk finns en grundläggande anvisning med vilken du kommer igång med i inställningarna.

E-postkonto

När du har installerat ett e-postprogram, ska du spara information om din egen e-postadress i programmet, det vill säga skapa ett så kallat e-postkonto (E-mail account). Det gör du på olika sätt i olika program (instruktioner finns på IT-centrets webbplats Helpdesk).

E-postkontot är platsen där du sparar dina e-postinställningar och kalenderinställningar. Dessutom behöver du användarrätt till en e-posttjänst, det betyder att du ska ha en e-postadress och e-postlåda. Studerande vid Helsingfors universitet får automatiskt en adress med formatet fornamn.efternamn@helsinki.fi. Om e-posten vid Helsingfors universitet berättar vi mera i kapitel 2.3 E-post vid Helsingfors Universitet.

Kom ihåg att alltid följa Helsingfors Universitet användarreglerna för tjänsterna vid hantering av e-post!