Utvärdera sökresultat

Ibland ger en informationssökning en enorm mängd resultat, och ibland finner man inga referenser alls. Dessutom ger sökningen ofta en mängd oväntade resultat som inte alls motsvarar informationsbehovet. Då är det bäst att se på sin sökningsplan från ett nytt perspektiv och återgå till dina söktermer och informationskällor.

Utvärdera hur din informationssökning har lyckats genom att fundera på bl.a. följande frågor:

1. Är söktermerna för allmänna eller specifika?

    • Du kan göra din sökning mera detaljerad genom att tänka om när det gäller söktermerna, eller genom att utnyttja referenser och källor som du kanske redan hittat. Du kan få mera övergripande sökresultat om du använder både fritext- och ordsökning.
    • Du kan söka efter lämpliga ämnesord i ämnesordfälten i referenser som du redan hittat, och mera söktermer kan du hitta i källförteckningarna och litteraturreferenserna i källorna du redan hittat.

Där kan du ofta också hitta övriga användbara källor som behandlar önskat ämne.
Repetera i avsnittet Sökord och ämnesordlistor vad friordssökning och sökning med ämnesord betyder.

2. Har du prövat på att kombinera sökningar på olika sätt?

  • Om du till exempel behöver information om chokladens hälsoeffekter kommer sökningen (choklad OR chocolate) AND (hälsa OR health) att resultera i publikationer som innehåller minst ett av orden ”choklad” eller ”chocolate” och minst ett av orden ”hälsa” eller ”health”.
  • Repetera teknikerna för informationssökning.

3. Är informationskällan, t.ex. en databas, det rätta valet?

  • När du utvärderar hur din informationssökning har lyckats kan det vara bra att komma ihåg att det finns många både elektroniska och tryckta informationskällor, och det räcker oftast inte med en informationskälla, utan man måste samla information från flera källor.

Tips om olika informationskällor finns i avsnittet Helka och bibliotekets samlingar.

Ett gott sökresultat förutsätter oftast flera informationssökningar. För att undvika onödigt besvär lönar det sig alltid att skriva upp både din sökplan och sökningen med dess resultat: det är lätt att återvända till en dokumenterad sökprocess vid behov.