Återställning av raderade filer

Om du av misstag har raderat en fil eller ångrar dig kan du möjligen återställa (Recovery, Restore, Salvage) den. Om det lyckas med att återställa filen beror på var den  ursprungligen har sparats.

  • Filer som du raderat från din egen dator hamnar vanligtvis i operativsystemets papperskorg och du kan fortfarande återställa dem till deras tidigare lagringsställe.
  • Filer som raderats i OneDrive molntjänsten flyttas till OneDrives egen papperskorg.
  • Du kan lyckas med att återställa filer som raderats i din hemkatalog på universitetets nätserver, Z-stationen, om du klickar på den tidigare lagringsmappen och sedan klickar på Restore previous versions (Återställ tidigare versioner). Du kan försöka återställa mappen så som den såg ut för några dagar sedan.
  • Även raderade e-postmeddelanden hamnar vanligtvis i e-postprogrammets egna papperskorgsmappar.

Det är inte alltid möjligt att återställa filer! Lita inte på att du kan återställa filer, utan var noggrann med vad du raderar!

Återställ filer från papperskorgen

täysi paperikori jossa teksti Recycle Bin

Filer som raderats från din dators hårddisk förstörs inte genast. I stället flyttas de automatiskt till papperskorgen när de raderas. I Windows finns det till exempel en ikon för papperskorgen på skrivbordet.

Observera att filer som du raderar på HU:s arbetsstationer INTE läggs i papperskorgen, utan de försvinner ut i cyberrymden! På HU:s arbetsstationer kan du alltså inte återställa raderade filer ur papperskorgen!

Du kan återställa en fil ur Windows papperskorg på följande sätt:

  1. Dubbelklicka på ikonen Recycle Bin (Papperskorgen) på skrivbordet.
  2. Nu visas alla filer i papperskorgen. Klicka med den högra musknappen på den fil du vill återställa.
  3. Klicka på Restore this item (Återställ) i menyn så som visas på exempelbilden.
  4. Filen återställs till den ursprungliga mappen.

OneDrive Recycle Bin

Tömning av papperskorgen

Det är viktigt att tömma papperskorgen ibland eftersom filerna i papperskorgen tar upp lagringsutrymme. Töm papperskorgen genom att högerklicka på papperskorgen och välj funktionen Empty Recycle Bin (Töm papperskorgen). När du har tömt papperskorgen kan du inte återställa filerna som fanns i den med Windows egna verktyg. Lita ändå inte på att filerna faktiskt har förstörts. Med lämpliga program kan de kanske fortfarande återställas om du inte har använt tuffare verktyg för att ta bort dem.

Observera att om du vill radera en fil från din hårddisk så att den genast förstörs och inte flyttas till papperskorgen ska du välja filen och trycka på Shift+ Delete.

Återställning av filer som raderats från papperskorgen

Om du har raderat en fil från papperskorgen som sedan visar sig vara mycket viktig är det möjligt återställa den på något sätt. Läs mera om i kapitlet om datasäkerhet.

Återställning av filer som raderats från en nätverksdisk

Återställningen av filer som raderats från nätverksdisken beror på systemet. Närmare information bl.a. i kapitlet om användningen av universitetets arbetsstationer.

Återställning av filer som raderats i OneDrive-molnlagringstjänsten

OneDrive Recycle Bin

I OneDrives egna papperskorg (Recycle Bin) väljer du från listan de filer du vill återställa genom att fylla i valmarkörerna till vänster om filnamnen och sedan klickar du på Restore.

Ifall filen du vill återställa inte går att hitta och det var ett tag sedan du raderade den, prova ännu på att kolla ifall den finns i Second-stage recycle bin -mappen som nämns och länkas i slutet på listan över filer.