F.5 Informationsöverföring från program till program

Då man redigerar information med olika program händer det ofta att man måste överföra information från ett program till ett annat. Man kan t.ex. överföra bilder från ett bildbehandlingsprogram eller diagram från ett kalkylprogram till en bildpresentation eller ett textdokument o.s.v. Sådan informationsöverföring kan göras på många olika sätt, t.ex.:

Då man navänder klippbordet eller importfunktionen blir det ingen länk mellan källprogrammet (t.ex. bildbehandlingsprogrammet) och målprogrammet (t.ex. ombrytningsprogramet), så om informationen i källprogrammet redigeras uppdateras den inte automatiskt i målprogrammet. Om man däremot importerar information från ett program till ett annat genom länkning skapas det en länk mellan programmen. Då uppdateras informationen i målprogrammet samtidigt som det redigeras i källprogrammet.