Övningar i avsnitt 1.3

ÖVNING 1 – Struktur och adresser på Internet

 1. Vad relaterar t.ex. siffersträngen 128.214.205.16 till på Internet?
 2. Vad menas med en DNS-adress och vad kan du ha för nytta av en DNS-adress?
 3. För vilket ändamål utvecklades Internet ursprungligen?
 4. Vem äger Internet?
 5. Var lagras webbsidor?
 6. Vad är en webbserver?

ÖVNING 2 – De vanligaste Internettjänsterna 

 1. Vad är WWW?
 2. Hur ”vet” e-postmeddelanden vem de sänds till?

ÖVNING 3 – Etikett på Internet

 1. Varför måste du vara mycket försiktig då du publicerar material på Internet?
 2. Vad sägs i reglerna för datornät vid HU om att ladda och sprida filer som är skyddade av upphovsrättslagar över serverlöst eller P2P nätverk?

ÖVNING 4 – Grundfunktionerna hos webbläsare

 1. Vad betyder början http:// i en adress i en webbläsare?
 2. När du övergår från en webbsida till en annan är det bra att öppna länkar i nya fönster. Prova på att öppna följande länkar i sitt eget fönster var.
  www.helsinki.fi
  www.reittiopas.fi
  www.helmet.fi
 3. Kom ihåg att du kan öppna sidor i nya flikar istället för att öppna dem i ett nytt fönster. Öppna en ny flik (New tab) i den öppna webbläsaren och sök fram någon internetsida. Gå sedan tillbaka till mellanbladet som du var på tidigare.

ÖVNING 5 – Bokmärken och sidhistoria

 1. Vad avser man med webbläsarens historia?
 2. om du använder din egen dator, skapa bokmärken för följande webbsidor:
  a) Ingångssidan till HU:s bibliotek
  b) Din egen fakultets ingångssida
  c) Flamma (adress: http://flamma.helsinki.fi)
 3. Skapa mapparna Studier och Fritid för dina bokmärken. Flytta alla bokmärken som rör universitetet till Studier och alla bokmärken som rör din fritid och hobbyer till Fritid.

ÖVNING 6 – Integritetsskydd vid webbläsaranvändning

 1. kontrollera vilken information som finns i webbläsarens historiefält. Töm sedan webbläsarens historia.
 2. Radera all blankettinformation från läsarens minne.
 3. Radera alla lösenord som lagrats i webbläsaren. Om du utför denna övning på din hemdator behöver du inte göra det här ifall du lagrat lösenord med flit (detsamma gäller de följande uppgifterna).
 4. Radera alla kakor från webbläsaren.
 5. Töm webbläsarens cacheminne.

FACIT

ÖVNING 1 – Struktur och adresser på Internet

 1. Siffersträngen är IP-adressen för en webbserver.
 2. En DNS-adress är ett domännamnssystem som gör det möjligt att använda Internetadresser på vanligt språk som är lätta att komma ihåg.
 3. För militäradministrationen i Förenta staterna.
 4. Ingen.
 5. På olika servrar runt om i världen.
 6. En server där webbsidor lagras.

ÖVNING 2 – De vanligaste Internettjänsterna

 1. En av de mest använda Internettjänsterna, med vilken man kan bläddra bland webbsidor.
 2. På basen av en individuell e-postadress.

ÖVNING 3 – Etikett på Internet

 1. Det är ofta omöjligt att radera information som en gång publicerats på Internet.
 2. Det är absolut förbjudet att använda P2P-program för att ladda ner och sprida material som skyddas av upphovsrätt!

ÖVNING 4 – Grundfunktioner hos webbläsare

 1. Det kommunikationsprotokoll som webbsidan överförs med.
 2. Historien är en lista av alla sidor du besöker som webbläsaren skapar. Med hjälp av historien kan du återgå till sidor du besökt nyligen även om du inte har markerat sidorna.