Publicering av video

Det finns många sätt att publicera ett videoklipp och varje videouppdrag ges vanligtvis en returplats där ditt videoklipp ska sparas. Det är ofta nödvändigt att begränsa synligheten av videoklipp som gjorts som kursarbete till en viss publik – andra kursdeltagare, sin smågrupp eller bara läraren. Denna möjlighet att rikta in publikationen är viktig eftersom det för en studieuppgift som bedöms för det första inte är önskvärt att kräva att det skapas användarnamn hos tredjepartstjänster och för det andra är det inte bra att en video publiceras på en tjänst där den kan spridas till hela världen för visning om detta inte är avsiktligt och samtyckt .

Så vi fokuserar här på de publiceringstjänster som stöds av Helsingfors universitet och som lämpar sig för att returnera studierelaterade videoklipp.

Moodle – direkt som en fil eller en länk från annat håll

Det är bara möjligt att exportera/skapa filer direkt till Moodle i storleken 50 megabyte, så det är inte direkt en lämplig publiceringsplats för verk längre än korta videoklipp på några minuter. Dessutom är export av filer till Moodles kursområden ofta begränsad till lärare. Mycket korta videoklipp på mindre än 50 megabyte kan dock läggas till direkt i till exempel ett diskussionsområde om läraren har skapat ett sådant för att till exempel returnera mycket små videoklipp och möjligtvis för att samtidigt diskutera och få kamratfeedback.
Bild: Lägg in video i Moodle

På grund av Moodles filbegränsningar är det dock vanligtvis praxis att exportera videoklippet till en videotjänst, varifrån det sedan länkas till en önskad plats för visning, till exempel Moodle. Dessa tjänster kommer nu att presenteras.

Unitube-uppladdningssajt

Bruksanvisning på Helpdesks webbplats.

Bild: Unitubes uppladdningssajt

Helsingfors universitet har sin egen videotjänst Unitube. Unitubes uppladdningssajt är en del av denna tjänst. Alla vid universitetet kan exportera videofiler dit och sortera dem i önskade helheter, dvs. serier.

Du kan lägga till rättigheter till videoserien för andra vid universitetet så att de kan lägga till sina egna videoklipp i serien. Observera dock att om en serie har flera administratörer kan de alla jämlikt behandla videoklipp som exporteras till serien i fråga, det vill säga de kan ta bort dina videoklipp – eller till och med dig från videoseriens administration, även om du ursprungligen skapade den!

Observera att alla inspelningar du exporterat till Unitube har ett borttagningsdatum som du kan ändra på Unitube-uppladdningssajtenBild En videoserie i Unitube

Man kan hålla videoserierna privata eller publicera dem för visning på olika sätt. För närvarande är publiceringsalternativen:

  1. icke-publik (= endast synlig för dig), serien är i detta läge som standard
  2. publicerad offentligt, dvs. videorna är synliga och kan hittas globalt på Helsingfors universitets webbplats. Dessutom kan videoklippen också länkas eller bäddas in i olika onlinetjänster
  3. Moodle-begränsad, det vill säga du kan bara titta på seriens videor i ett visst Moodle-område.
  4. Delas med en länk, så att du kan dela videon med en länk eller bädda in den någon annanstans med hjälp av länkar från Unitube-nedladdningssajten.

Om du inte har något emot videons offentlighet är metod 2 den enklaste att implementera och den ger dig de bästa möjligheterna att lägga till ett videoklipp på olika plattformar eller låta andra titta på den direkt genom en länk. Observera dock att ditt videoklipp kan hittas på Google och nås av vem som helst i världen via länken.

Moodle-begränsningen, dvs. metod 3, kräver åtgärder av läraren för Moodle-området. I sådana fall har läraren vanligtvis skapat en färdig videoserie i Moodle och gett studerandena rättigheterna till den. I detta fall får studenterna lagra videoklipp från sin egen inkorg i Unitube till denna Moodle-serie, i vilket fall de endast visas i Moodle-området för en given studieperiod.

Instruktionsexemplet Videoklipp till Unitube-uppladdningssajt som studerande(.pdf), som gör att du kan returnera videoklipp till Moodle via Unitube på olika sätt.

Thinglink

Thinglink är en tjänst där du kan ta foton och videoklipp och länka ihop dem för en ”rundtur”. Du kan också lägga till en mängd innehåll till dina foton som tittarna kan klicka på för att öppna, till exempel infotext eller ett videofönster som öppnas när du klickar på det märke du vill ha i ett 360 graders foto. Så med Thinglink kan du praktiskt taget göra en interaktiv, visuell presentation av vilket ämne som helst.

Speciellt om du har filmat 360-videoklipp erbjuder Thinglink kreativa möjligheter för din videopresentation. Videoklipp upp till 10 Gigabyte kan exporteras till Thinglink. Du kan också begränsa videoklippets publik till HU:s användarnamn eller att videoklippet endast kan ses av dem som känner till länken till det.

Du hittar tjänsten på https://www.thinglink.com/.

För att komma åt HU-licensen, gå först till inloggningssidan under Log in och klicka på Microsoft Office 365-symbolen längst ner i inloggningsfönstret. Viktigt: Skriv inte in din vanliga förnamn.efternamn@helsinki.fi-e-postadress i fältet som Thinglink begär utan klicka på den färgglada O365-ikonen för att komma till Helsingfors universitets egen Office 365-inloggningssida, där du anger ditt användarnamn i formatet användarnamn@ad.helsinki.fi (lösenordet är detsamma som tidigare). Thinglink kommer då att vara en del av dina Office 365-verktyg i framtiden.

Illustrerade inloggningsinstruktioner för Thinglink här (OneDrive-länk).

OneDrive

Som en del av tjänsten Office 365 har alla molnlagringsutrymmet OneDrive. Hit kan du föra videofiler och ge åtkomst till dem antingen via en länk eller direkt till personer. Molnlagring är ett bra sätt att skicka stora filer utan att någons e-postutrymme fylls upp med gigantiska bilagor.

När du lägger till ett videoklipp i OneDrive kan den som tar emot en länk till videon se på videoklippet direkt i tjänstens inbyggda spelare. I dag är det också möjligt i OneDrive att förhindra att ett videoklipp laddas ner till den egna datorn.

Stream

Stream är också en del av Office 365, som OneDrive, men är mer av en kanal för att se och publicera videor, vilket innebär att Microsoft genom det här vill att  videor ska göras tillgängliga för visning utan nerladdningsmöjlighet. Videoklipp som sparas i Teams sparas också automatiskt i Stream.

I Stream-tjänsten kan du sortera videoklipp till olika helheter, som i Unitube-uppladdningssajten, och begränsa visningsrättigheterna till specifika individer eller grupper. Den stora nackdelen för närvarande är att  Stream-videoklipp endast kan publiceras till personer med Office 365-användarnamn från Helsingfors universitet, dvs. publicering till personer utanför universitetet lyckas inte – och även om en annan organisation (till exempel Aalto-universitetet)  också skulle ha Office 365 till sitt förfogande kan man inte se Helsingfors universitets Stream-kanaler med deras O365-konton. Stream-videoklipp är alltså organisationsspecifika, som om de vore organisationens interna YouTube-videoklipp som inte kan publiceras för omvärlden.

Funet Filesender

Läraren kanske också vill ha videon direkt som en fil så att de själva kan lägga till den i Unitube-uppladdningssajten. I det här fallet måste du lämna in den med hjälp av en tjänst som lämpar sig för att ladda upp stora filer, till exempel OneDrive eller Funet Filesender.

Instruktioner för Funet FileSender på Helpdesk-sidan här.

Övriga alternativ

Internets jättar för videopubliceringens del, det vill säga YouTube och Vimeo, möjliggör också gratis publicering. Många kanske redan har vant sig vid att använda dessa tjänster. Publicering i dessa kräver dock ditt eget konto och du måste också godkänna användningsvillkoren för dessa tjänster, vilket inte är lämpligt för alla i alla situationer på grund av deras publicitet och dataskyddsfrågor.

Med YouTube kan du publicera ditt videoklipp mer privat i unlisted-format så att bara den som känner till länken kan se videoklippet, men det visas inte i YouTube-sökningen. I Vimeo-tjänsten är detta en avgiftsbelagd extrafunktion. Normalt sett kräver en studieuppgift inte att du använder dessa tjänster, men under resten av ditt liv är dessa videopubliceringskanaler det överlägset enklaste sättet att publicera dina videoklipp till och med med automatiska undertexter.