Etikett på Internet

Här har vi sammanställt en internet-etikett eller nätikett. Nätikett är en samling av de allmänna spelreglerna på internet. Om du inte följer anvisningarna smutsar du lätt ditt rykte på nätet.

Observera att förutom dessa allmänna regler har olika tjänster, som till exempel olika e-postlistor, sociala medier och till exempel Helsingfors universitet sinar egna, noggranna beteenderegler.

Var dig själv: logga alltid in med ditt egna användarnamn och lösenord. I flesta tjänster är det förbjudet att logga in med en annan persons användarnamn. Identitetsstöld är ett brott i Finland. Om du avlägsnar dig från arbetsstationen för en stund ska du låsa den, så att ingen annan kan använda de öppna tjänsterna i ditt namn.

Var artig då du skriver e-post. Rätt använd är e-posten ett effektivt kommunikationsmedel. Med e-post kan man lätt skicka text som man ångrar senare. Skriv aldrig sådan e-post som du inte är beredd att säga till någon personligen. Skicka inte heller vitsar eller osakliga meddelanden till personer du inte känner väl.

TJenix, proffen!!!!!!!111
tycker du int att min semiessä va jättebra ! <3 <3
T. ragnar ”ragge” keskivarsen

Dina e-postmeddelanden kan hamna hos tredje parter i misstag, så var noggrann med hur och när du sänder personlig information. Ta också i beaktande mottagaren av meddelandet; den informella tonen i ett meddelande som du skickar till en kompis kan uppfattas som grovt  malplacerad om du skriver till t.ex. din universitetslärare! Kom också ihåg att det finns oskrivna regler om hur man skriver e-post: t.ex. om du skriver med STORA bokstäver uppfattas det som SKRIKANDE!

Respektera mottagarens e-postlåda: överbelasta inte mottagarens e-postlåda och skicka inte kedjebrev vidare. Tänk efter innan du skickar bilagor: är de verkligen nödvändiga och har mottagaren det program som behövs för att öppna den bifogade filen?  Ditt e-postmeddelande kan vara ett av hundratals i mottagarens e-postlåda,  så vänta dig inte svar omedelbart om du inte känner mottagaren personligen.

Tänk dig för när du deltar i webbdiskussioner: om du deltar i diskussioner på nätet, skriv sakligt och stör inte andra diskussionsdeltagare eller förolämpa dem. Se till att ditt meddelande har att göra med temat för diskussionen. Deltagare som stör andra eller förolämpar dem kan möjligen spåras senare trots att diskussionen förs anonymt. Om du får problem, ta kontakt med dem som uppehåller sajten.

Beakta datasäkerheten: Ta hand om alla dina lösenord så att ingen annan får reda på dem. Ge aldrig ut ditt lösenord i en webbdiskussion eller per e-post! Se till att du inte skickar eller besvarar virusmeddelanden. (Mer information om fientliga program i kursmaterialet.) Om rubriken på meddelandet eller filbilagans namn ser misstänkta ut på något sätt, radera meddelandet utan att öppna den.

Var medveten om vad du förbinder dig till: det finns webbtjänster som man måste registrera sig för. Läs instruktionerna för registreringen noggrant och försäkra dig om att du förstår dem fullständigt innan du förbinder dig till något. Klicka aldrig på Ja/Yes-knappen eller acceptera något om du inte har förstått frågan.

Om tjänsten kräver registrering och frågar efter personuppgifter ska du fundera på vilken information du ger om dig själv. Fundera speciellt på om du vill ge din e-postadress, eftersom du kan råka ut för mer skräppost. Var särskilt noggrann om du skickar dina kreditkortsuppgifter till tjänsten.

Glöm inte källkritiken: kom ihåg att det inte finns någon tröskel för publicering på nätet, så vem som helst kan publicera nästan vad som helst. Inte närmelsevis all information på webbplatser stämmer alltså. Om något erbjudande eller en tjänst låter för bra för att vara sann så är den antagligen det. Särskilt tvivelaktiga är reklambrev som kommer per e-post och utlovar stora ekonomiska vinster eller mirakelmediciner som kan vara olagliga i Finland eller farliga för användaren.

Webben har långt minne: kom ihåg att allt du skriver i webbdiskussioner, e-post eller på din egen www-sida eventuellt kan läsas ännu många år senare.

Lagen och webben: Allt som annars är olagligt är det också på nätet.

Lagar och bestämmelser

Internet gör det möjligt att kommunicera alltmer fritt, men med det följer också ansvar. Den som har skapat en webbplats bär alltid själv ansvar för innehåll och lagenlighet.

Ärekränkning och spridning av information som kränker individens rätt till privatliv: sprid aldrig osann information om en annan person eller antydningar som kan skada, såra eller förorsaka förakt mot den kränkte. Med andra ord, undvik att lägga ut kränkande material på en webbsida, inte heller något som du inte skulle vara beredd att säga i något annat sammanhang samt ta konsekvenserna för. Sprid inte heller någon information, antydningar eller uppfattningar om en annans privatliv som kunde förorsaka skada, lidande eller förakt.

Upphovsrätts- och varumärkeslagar: sprid inte material som musik, text, fotografier, ritningar eller varumärken som du inte har upphovsrätt till över Internet. Om du sprider eller använder olovligt material kan det ha rättsliga påföljder.

Sekretess: varje medborgare har enligt grundlagen rätt till konfidentiell kommunikation. Lagen gäller även e-post och all elektronisk kommunikation. Öppna alltså aldrig e-postmeddelanden som är adresserade till någon annan utan att personen har gett sitt tillstånd.

Stör inte trafiken i informationsnätverket: det är förbjudet att med flit störa eller överbelasta datanätet, dataöverföring, e-post och andra nättjänster.

Hackerverksamhet: intrång i och olovligt bruk av främmande informationssystem – även om ingen skada uppstår – är ett brott för vilket påföljden kan vara fängelsestraff. Även försök till intrång är straffbart.

Att skriva och sprida virus: det är straffbart att skriva och sprida virus med flit.

Skicka inte e-postreklam: använd inte e-post till marknadsföring om du inte har tillstånd från mottagarna. Lagen förbjuder maskinella massutskick till privatpersoner. Information till företag, egna kunder och vänner är emellertid tillåtet. Även i detta fall ska du ta bort mottagarens namn från adressregistret om han eller hon begär det: mottagarnas adresser syns inte om du skriver dem i bcc (Blind Carbon Copy)-rutan på e-postmeddelandet.

Personregister: om du samlar personuppgifter av besökare på nätet eller på din webbplats (genom att till exempel kräva registrering) ska du följa bestämmelserna i personregisterlagen.

Barnpornografi: spridning och innehav av barnpornografi är förbjudet oberoende av i vilken form materialet förekommer.

Rasism: Rasism och uppvigling till rasism är förbjudet.