Helka och bibliotekets samlingar

Helsingfors universitets biblioteks samlingar består av tryckt och elektroniskt material, t.ex.

 • kurslitteratur
 • forskningslitteratur
 • tidskrifter och seriepublikationer
 • avhandlingar (magisters-, doktors- och övriga)
 • databaser

Helkasökning

I bibliotekets databas Helka kan du söka böcker, tidskrifter, artiklar, pro gradu-avhandlingar och databaser. Du kan använda t.ex. bokens titel, skribentens namn, tidskriftens titel, databasens namn och nyckelord samt ämnesord som söktermer.

Helkas grundläggande sökning, sökfältet inringat  

Med Helka kan du söka bland de flesta material som Helsingfors universitet skaffat. I Helka-databasen finns även material från andra Helka-bibliotek utanför universitetet. Nationalbiblioteket har en egen söktjänst. 

Titta på den engelska instruktionsvideon om att söka källor i Helka. Längd 5 min 23 sek. Du kan välja engelska undertexter för videoklippet i inställningarna längst ner på videon eller ladda ner den svenska textmotsvarigheten som en separat fil under videon.

Det finns videor på denna webbplats som kräver att ”Statistics cookies” är tillåtna. Om du vill titta på videon kan du ändra dina cookieinställningar genom att trycka här och acceptera alla cookies.

3.3 Helka tutorial – textmotsvarighet (.docx)

Informationssökning i andra databaser

Allt material kan inte hittas genom att använda sökningen i Helka. Till exempel inhemska artiklar och Nationalbibliotekets material finns i den nationella databasen Finna, som innehåller material från finländska bibliotek, museer och arkiv. Inhemska hälsovetenskapliga artiklar hittas bäst i Medic-databasen.

Vid omfattande informationssökningar behöver du vetenskapsområdesspecifika databaser (t. ex. Scopus, Eric, Medline). På så sätt kan du utnyttja olika databasers egna sökegenskaper.

Exempel på tillgängliga databaser:

 • E-tidningar kan du bläddra i med Browzine-tjänsten.
 • Helda – Helsingfors universitets digitala arkiv innehåller bl.a. artiklar, avhandlingar och kursböcker.
 • Nationalbibliotekets söktjänst 
 • MOT Kielipalvelu ® – en samling ordböcker för olika språk och specialområden
 • Scopus – en internationell, tvärvetenskaplig databas
 • Medline – en internationell referensdatabas för hälsovetenskap 
 • Medic – referensdatabasen för vårdvetenskaper
 • Eric – internationell pedagogisk databas
 • Web of Science – internationell tvärvetenskaplig databas

Det lönar sig att även söka böcker i:

 • Allmänna bibliotek (exempelvis den för de allmänna stadsbiblioteken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda gemensamma databasen HelMet)
 • Nationalbiblioteket, allmänna bibliotek och andra högskolebibliotek i Finland med samma sökning (Finna.fi)
 • Andra biblioteks samlingar, se webbplatsen för tjänsten Biblioteken.fi

Du hittar relevanta databaser för ditt forskningsämne i ämnesguiderna. Via länkarna till databaserna kommer du åt att göra sökningar.

Om du inte hittar den publikation du behöver i dina studier i Helsingfors universitetsbibliotek (eller ett annat bibliotek i huvudstadsregionen) kan du via fjärrtjänsten beställa böcker som lån eller kopierade artiklar från andra bibliotek. Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, med undantag av publikationer som lånas från Depåbiblioteket.

Läs mer:
Information om hur du söker information i Helka (bibliotekets Helka-guide)
Fjärrtjänsten och om att beställa material (bibliotekets webbplats)