Helka och bibliotekets samlingar

Samlingar på Helsingfors Universitets Biblioteket består av tryckta och elektroniska material, t.ex.

 • kurslitteratur
 • forskningslitteratur
 • tidskrifter och seriepublikationer
 • avhandlingar (magisters-, doktors- och övriga)
 • databaser

Helka sökning

I bibliotekets databas Helka kan du söka böcker, tidskrifter, artiklar, pro gradu-avhandlingar och databaser. Du kan använda t.ex. bokens titel, skribentens namn, tidskrifts titel, databasens namn och nyckelord samt ämnesord som söktermer.

Helkas grundläggande sökning, sökfältet inringat  

Med Helka kan du söka bland de flesta material som Helsingfors universitet skaffat. I Helka-databasen finns även material från andra Helka-bibliotek utanför universitetet. Nationalbiblioteket har en egen söktjänst. 

Titta på instruktionsvideon om hur du söker efter böcker, artiklar och tidskrifter i Helka. Videoklippet är på engelska, men du kan välja finska undertexter i inställningarna längst ner.

Mer information om hur du söker information i Helka finns i bibliotekets Helka-guide (på finska). 

Informationssökning från andra databaser 

Allt material kan inte hittas genom att använda sökningen i Helka. Till exempel inhemska artiklar Nationalbibliotekets och Depåbibliotekets material finns i den nationella databasen Finna. Inhemska hälsovetenskapliga artiklar hittas bäst i Medic-databasen.

Vid omfattande informationssökningar behöver du vetenskapsområdesspecifika databaser (t. ex. Scopus, Eric, Medline). På så sätt kan du utnyttja olika databasers egna sökegenskaper.

Exempel på tillgängliga databaser:

 • E-tidningar kan bläddras med Browzine-tjänsten.
 • Helda – Helsingfors universitets digitala arkiv innehåller bl.a. artiklar, avhandlingar och kursböcker.
 • Nationalbibliotekets söktjänst 
 • MOT Ordböcker – en samling ordböcker för olika språk och specialområden
 • Scopus – en internationell, tvärvetenskaplig databas
 • Medline – en internationell referensdatabas för hälsovetenskap 
 • Medic – referensdatabasen för vårdvetenskaper
 • Finna.fi – material från finländska bibliotek, museer och arkiv
 • Eric – internationell pedagogisk databas
 • Web of Science – internationell tvärvetenskaplig databas

Ämnesguider

Du hittar relevanta databaser för ditt forskningsämne i ämnesguiderna. Via länkarna till databaserna kommer du åt att göra sökningar.

Det lönar sig att även söka böcker i:
– Allmänna bibliotek (exempelvis den för de allmänna stadsbiblioteken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda gemensamma databasen HelMet)
– Nationalbiblioteket, allmänna bibliotek och andra högskolebibliotek i Finland med samma sökning (Finna.fi). De andra finländska universitetsbiblioteken (Finna.fi)
– Andra biblioteks samlingar, se webbplatsen för tjänsten Biblioteken.fi

Fjärrlåneservice

Om du inte hittar den publikation du behöver i dina studier i Helsingfors universitetsbibliotek (eller ett annat bibliotek i huvudstadsregionen) kan du via fjärrtjänsten beställa böcker som lån eller kopierade artiklar från andra bibliotek. Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, med undantag av publikationer som lånas från Depåbiblioteket.