Multifaktorautentisering (MFA)

Multifaktorautentisering (Multifactor Authentication, MFA) är en säkerhetsåtgärd som kräver användningen av två eller flera autentiseringsfaktorer för att man ska kunna logga in i en tjänst eller ett system. Som identifieringsmetod använder man ofta till exempel ett lösenord i kombination med ytterligare autentisering som utförs med en mobilapp i telefonen eller ett bekräftelsesamtal.

Multifaktorautentisering gör det till exempel mycket svårare för brottslingar att nätfiska. Även om användarnamnets lösenord hamnar i fel händer på grund av någon form av bedrägeri kan brottslingar inte logga in på tjänsten utan till exempel ytterligare autentisering med användarens telefon.

Ett exempel på steg inom multifaktorautentisering: Steg 1 Användarnamn och lösenord, Steg 2 Ytterligare autentisering till exempel med en mobilapp, Steg 3 Säker inloggning till tjänsten.

Vid multifaktorautentisering förstärks datasäkerheten genom att lägga till en annan autentiseringsmetod i tjänsten. Utöver ett lösenord kan man till exempel använda ytterligare autentisering med en mobilapp.

Vad gäller Microsoft Office 365-tjänster togs multifaktorautentisering i bruk vid Helsingfors universitet under hösten 2021. Läs mer om multifaktorautentisering vid universitetet i IT-Helpdesks instruktioner.