2.1 Nyttjanderätt och användarkoder

Då du börjar studera vid Helsingfors universitet skapar man en behörighet som ger dig tillgång till universitetets IT-system. Förutom användningsrättighet till universitetets IT-system, innehåller behörigheten också nödvändig information om användaren och behörighetens giltighet. Ur din behörighetsinformation framkommer bl.a. a) när du ska (årligen) förlänga din behörighet, så att den inte går ut, och b) när du ska byta ditt lösenord så att det inte blir gammalt. Ett personligt användarnamn förknippas alltid med en behörighet. Användarnamnet och lösenordet skapar tillsammans en nyckel med vilken du kan skriva in dig till det system du har tillstånd att använda.