Kanaler för informationssökning

Ditt informationsbehov avgör varifrån du helst ska söka efter information. Följande diagram visar olika informationsbehov och de informationssökningskanaler som oftast lämpar sig bäst för att hitta lämpliga informationskällor.

 

Vad söker du  => Var hittar du
En viss bok  => Sök i  Helsingfors universitetsbibliotekets samlingar

Andra biblioteks kataloger: Finna.fi

En viss tidskriftsartikel  =>
  • Om du vet i vilken tidskrift artikeln är publicerad kan du gå till Helka databasen och göra en sökning på tidskriftens namn.
  • Du kan också söka artiklar i Helka artikelsökning eller i Google Scholar. Oftast fungerar vidarelänkning till bibliotekets e-artiklar.
  • En del av artiklar kan kommas åt endast via sökning i bibliotekets databaser. Du kan använda ResearchGuides för att hitta lämpliga databaser för din frågeställning.
E-tidskrifter enligt ämnesområd => Sök i Helsingfors universitetsbibliotekets samlingar

  • Med hjälp av BrowZine kan du bläddra e-tidskrifter enligt ämnesområde och samla tidskrifter och artiklar inom ditt vetenskapsområde i din egen elektroniska bokhylla.
Du behöver snabbt ny information om något ämne, men behöver inte kartlägga allt som publicerats om ämnet  => I Helka artikelsökning eller på webben t.ex. Google Scholar
En övergripande kartläggning av allt som skrivits om ämnet  =>
  • Gör en omfattande sökning i de vetenskapliga databaserna för ditt eget område (t.ex. Scopus)
  • Sök vitt och brett – t.ex. efter artiklar, forskningsrapporter, vetenskapliga böcker och avhandlingar i olika databaser.