Kanaler för informationssökning

Ditt informationsbehov avgör varifrån du helst ska söka efter information. Följande diagram visar olika informationsbehov och de informationssökningskanaler som oftast lämpar sig bäst för att hitta lämpliga informationskällor.

Vad söker du  => Var hittar du
En viss bok  => Sök i  Helsingfors universitetsbibliotekets samlingar:

Andra biblioteks kataloger: Finna.fi.

En viss tidskriftsartikel  =>
  • I Helka hittar du de elektroniska artiklar som biblioteket skaffat. Med hjälp av Google Scholar kan du hitta fler öppet publicerade artiklar.
  • Om du inte hittar artikeln i elektroniskt format, sök i Helka med tidningens namn. Tidningen kan finnas tryckt i biblioteket.
E-tidskrifter enligt ämnesområd => Sök i Helsingfors universitetsbibliotekets samlingar:

  • Med hjälp av BrowZine kan du bläddra e-tidskrifter enligt ämnesområde och samla tidskrifter och artiklar inom ditt vetenskapsområde i din egen elektroniska bokhylla.
En viss databas => Samlingarna vid Helsingfors universitets bibliotek:

Lärdomsprov => Helsingfors universitets lärdomsprov:

Övriga högskolors lärdomsprov: Finna.fi.

Du behöver snabbt ny information om något ämne, men behöver inte kartlägga allt som publicerats om ämnet  => Sök i Helka-databasen eller på webben t.ex. Google Scholar.
En övergripande kartläggning av allt som skrivits om ämnet  =>
  • Gör en omfattande sökning i de vetenskapliga databaserna för ditt eget område. Använd ämnesguider för att hitta databaser som passar ditt ämne.
  • Sök vitt och brett – t.ex. efter artiklar, forskningsrapporter, vetenskapliga böcker och avhandlingar i olika databaser.