Kanaler för informationssökning

Ditt informationsbehov avgör varifrån du helst ska söka efter information.

Letar du efter en specifik bok? Sök i Helka-databasen, där du hittar tryckt och elektroniskt material som anskaffats till Helsingfors universitets biblioteks samlingar. Vill du söka efter en bok i flera bibliotek samtidigt (exempelvis i alla högskolors bibliotek)? Använd söktjänsten Finna.fi.  

Letar du efter vetenskapliga artiklar? Du kan söka efter internationella artiklar i Helka enligt rubrik eller tidskriftstitel. Om du söker inhemska artiklar är det bäst att använda Finna.fi. Om du inte hittar en artikel i elektronisk form, kan tidskriften också finnas i tryckt form på ett bibliotek. Med hjälp av Google Scholar kan du hitta fler öppet publicerade artiklar.  

Vill du veta vilka böcker som finns på biblioteket? Med Helkas tidskriftsökning kan du söka tidskrifter efter kategori. Du kan också bläddra bland e-tidskrifter som biblioteket prenumererar på i BrowZine-tjänstens visuella användargränssnitt, där du kan samla tidskrifter och artiklar som anknyter till ditt vetenskapsområde i en egen tidningshylla. 

Letar du efter avhandlingar? Du kan söka efter Helsingfors universitets tryckta och elektroniska avhandlingar via Helka. Dessutom kan du bläddra bland elektroniska avhandlingar i universitetets öppna publikationsarkiv Helda. Avhandlingar från andra högskolor finns på Finna.fi.  

Behöver du snabbt ny information om ett visst tema men behöver inte göra en heltäckande kartläggning av all information som publicerats om temat? Då bör du först söka i Helka-databasen eller i det öppna nätet till exempel med Google Scholar.  

Vill du kartlägga vad som har skrivits om ett tema, exempelvis för din avhandling? Då bör du söka information i vetenskapliga databaser inom ditt område. Använd våra guider för olika vetenskapsområden för att hitta databaser som passar ditt ämne.  

Genom Helkas databassökning hittar du de databaser som biblioteket har införskaffat. Din sökning blir mer heltäckande om du söker efter olika vetenskapliga informationskällor i flera olika databaser. 

Följande diagram visar olika informationsbehov och de informationssökningskanaler som oftast lämpar sig bäst för att hitta lämpliga informationskällor. Informationen i diagrammet presenteras också ovan i texten. 

Vad söker du  => Var hittar du
En viss bok  => Sök i  Helsingfors universitetsbibliotekets samlingar:

  • Helka databas (både tryckta och e-böcker)

Andra biblioteks kataloger: Finna.fi.

En viss tidskriftsartikel  =>
  • I Helka hittar du de elektroniska artiklar som biblioteket skaffat. Med hjälp av Google Scholar kan du hitta fler öppet publicerade artiklar.
  • Om du inte hittar artikeln i elektroniskt format, sök i Helka med tidningens namn. Tidningen kan finnas tryckt i biblioteket.
E-tidskrifter enligt ämnesområd => Sök i Helsingfors universitetsbibliotekets samlingar:

  • Med hjälp av BrowZine kan du bläddra e-tidskrifter enligt ämnesområde och samla tidskrifter och artiklar inom ditt vetenskapsområde i din egen elektroniska bokhylla.
  • Med en tidskriftsökning i Helka kan du söka tidskrifter enligt kategori
En viss databas => Samlingarna vid Helsingfors universitets bibliotek:

Lärdomsprov => Helsingfors universitets lärdomsprov:

Övriga högskolors lärdomsprov: Finna.fi.

Du behöver snabbt ny information om något ämne, men behöver inte kartlägga allt som publicerats om ämnet  => Sök i Helka-databasen eller på webben t.ex. Google Scholar.
En övergripande kartläggning av allt som skrivits om ämnet  =>
  • Gör en omfattande sökning i de vetenskapliga databaserna för ditt eget område. Använd ämnesguider för att hitta databaser som passar ditt ämne.
  • Sök vitt och brett – t.ex. efter artiklar, forskningsrapporter, vetenskapliga böcker och avhandlingar i olika databaser.