Kanaler för informationssökning

Ditt informationsbehov avgör varifrån du helst ska söka efter information.

Letar du efter en specifik bok? Sök i Helka-databasen, där du hittar tryckt och elektroniskt material som anskaffats till Helsingfors universitets biblioteks samlingar (såsom böcker, tidningar och artiklar). Vill du söka efter en bok i flera bibliotek samtidigt (exempelvis i alla högskolors bibliotek)? Använd söktjänsten Finna.fi, där du kan hitta samlingarna från många finländska bibliotek, museer och arkiv. 

Letar du efter vetenskapliga artiklar? Du kan söka efter internationella artiklar i Helka enligt ämne, rubrik eller tidskriftstitel. Om du söker inhemska artiklar är det bäst att använda Finna.fi. Om du inte hittar en artikel i elektronisk form, kan tidskriften också finnas i tryckt form på ett bibliotek. Med hjälp av Google Scholar kan du hitta fler publicerade artiklar.  

Vill du veta vilka böcker som finns på biblioteket? Med Helkas tidskriftsökning kan du söka tidskrifter efter kategori. Du kan också bläddra bland e-tidskrifter som biblioteket prenumererar på i BrowZine-tjänstens visuella användargränssnitt, där du kan samla tidskrifter och artiklar som anknyter till ditt vetenskapsområde i en egen tidningshylla. 

Letar du efter avhandlingar? Du kan söka efter Helsingfors universitets tryckta och elektroniska avhandlingar via Helka. Dessutom kan du bläddra bland elektroniska avhandlingar i universitetets öppna publikationsarkiv Helda. Avhandlingar från andra högskolor finns på Finna.fi.  

Behöver du snabbt ny information om ett visst tema men behöver inte göra en heltäckande kartläggning av all information som publicerats om temat? Då ska du söka i Helka eller Google Scholar. 

Kartlägger du till exempel för din avhandling vad man har skrivit om ämnet tidigare? Då bör du söka information i vetenskapliga databaser inom ditt område. Använd våra guider för olika vetenskapsområden för att hitta databaser som passar ditt ämne.  

Genom Helkas databassökning hittar du de databaser som biblioteket har införskaffat. Din sökning blir mer heltäckande om du söker efter olika vetenskapliga informationskällor i flera olika databaser. 

Datainsamlingskanaler:
Helka-databasen (Helsingfors universitet)  
Finna.fi – söktjänst för arkiv, bibliotek och museer (Nationalbiblioteket)  
Google Scholar – söktjänst för öppet och avgiftsbelagt vetenskapligt material (Google)  
BrowZine – användargränssnitt för att bläddra i och organisera elektroniska tidskrifter (Third Iron)  
Helda – Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv (Helsingfors universitet)