Operativsystem och användargränssnitt

Som du redan tidigare fick veta behöver datorn förutom hårdvara också ett program som hanterar hårdvaran, det vill säga ett operativsystem. På den här sidan behandlas bland annat:

 • Det finns olika operativsystem: t.ex. Windows, Linux och Mac OS X
 • Det finns även olika versioner av operativsystem:bl.a. Windows 7, 8 och 10
 • Operativsystemen kan användas via olika användargränssnitt: t.ex. textbaserade och grafiska användargränssnitt
 • De grafiska användargränssnitten är mycket lika i alla operativsystem: bl.a. startmenyn, skrivbordet osv.

Om du känner igen de typiska delarna i operativsystemens användargränssnitt, kan du vanligen använda såväl Windows-, Linux- som Mac OS-operativsystemet.

Vad operativsystemet betyder för datorn

Operativsystemet är en samling program som ser till att din hårdvara och de installerade programmen kan fungera tillsammans. Operativsystemet tillåter bland annat

 • identifiering och användning av enheter som ansluts till datorn
 • installering och användning av program och
 • hantering av filer

Vad händer när du kopplar datorn eller smarttelefonen till strömnätet?
– Datorn kontrollerar att dess delar och anslutna enheter fungerar och börjar leta efter operativsystemet på hårddisken eller i minnena.
– Om operativsystemet hittas, börjar datorn ladda det till arbetsminnet (RAM).
– Efter att operativsystemet har laddats väntar datorn på dina kommandon.

Olika operativsystem

Med åren har olika operativsystem utvecklats för olika ändamål. De vanligaste operativsystemen i sedvanliga datorer är Windows, Linux och Mac OS.

Windows

Windows har fått sitt namn på grund av att programmen körs i fönster: varje program har sitt eget fönster, och du kan ha flera program öppna samtidigt. Windows är det vanligaste operativsystemet i hemdatorer, och det finns många olika versioner av det. Den senaste versionen är Windows 11.

Linux och Unix

Linux är ett operativsystem som baserar sig på öppen källkod, det vill säga en för programutvecklare fritt tillgänglig programkod. Sålunda har tusentals utvecklare medverkat i att utveckla Linux, och det anses vara det mest testade operativsystemet i världen. Det kommersiella Unix-operativsystemet har påverkat Linux i hög grad.

Förutom i serverdatorer används Linux mycket även i hemdatorer eftersom det finns en mängd gratisprogram att tillgå för Linux (för t.ex. text- och bildbehandling, kalkylprogram, ombrytning osv.). Med tiden har det uppstått olika distributionsversioner av Linux som till stor del är gratis för användarna (bl.a.versionerna Ubuntu, Fedora och Mint).

Linux kan installeras på en PC som dess enda operativsystem eller vid sidan om Windows så att man väljer någondera varje gång datorn startas. Linux kan också användas bland annat på en virtuell dator från en Windows-miljö, eller Windows från Linux på motsvarande sätt.

Mac OS X

Apples Mac-datorer har ett eget operativsystem som heter OS X. För datorer med OS X finns nästan samma program som för PC-datorer, men det är inte möjligt att använda precis samma program i två olika datortyper: du kan till exempel inte installera en Mac-version ur ett Office-paket i en Windows-dator. Det är möjligt att installera andra operativsystem i Mac-datorer, men operativsystemet OS X finns endast för datorer tillverkade av Apple. I Apples lättare bärbara enheter (iPad, iPhone) används IOS som är en lättare version av operativsystem OS X.

Mac-datorer är populära eftersom OS X anses vara snabbt, lätt att lära sig och tämligen stabilt, och Apples produkter anses vara väldesignade – om än rätt dyra.

Android

Android är ett operativsystem utvecklat för telefoner och andra mobila enheter. Android finns inte att få för bordsdatorer, men operativsystemet är mycket omtyckt i mobila enheter. Mer än hälften av alla mobila enheter i världen använder Android.

Användargränssnitt

Med användargränssnitt avses den del av ett operativsystem, program eller enhet med vilken användaren matar in och tar emot information. Ett textbaserat användargränssnitt (vänstra bilden) visar text, och kommandona ges vanligtvis från tangentbordet till en kommandorad. Med ett grafiskt användargränssnitt (högra bilden) utför du olika funktioner genom att klicka och flytta på tryckknappar, ikoner och menyer med musen.

Textbaserat användargränssnitt. Länken öppnar bilden i större format.   Grafiskt användargränssnitt. Länken öppnar bilden i större format.
Förstora bilden: textbaserat användargränssnitt | grafiskt användargränssnitt

På bilderna visas samma datainnehåll: kataloglistan för en viss katalog på datorn. Observera alltså att du tämligen ofta kan utföra samma uppgifter med datorerna oberoende av vilket användargränssnitt du använder.

Textbaserat användargränssnitt

De moderna grafiska användargränssnitten har utvecklats ur textbaserade användargränssnitt. Vissa operativsystem, till exempel Linux, kan fortfarande användas även via ett textbaserat användargränssnitt. Då måste kommandon ges via tangentbordet antingen som befallningar (t.ex. “cat historia.txt”).

I Windows får du fram en teckenbaserad kommandoprompt (Command Prompt) på följande sätt: öppna startmenyn och skriv sedan cmd. Tryck på Enter på tangentbordet för att öppna kommandoprompten i ett eget fönster. I kommandoprompten som öppnas kan du ge datorn kommandon från tangentbordet istället för med musen.

Grafiskt användargränssnitt

I de flesta operativsystem är det huvudsakliga användargränssnittet grafiskt, vilket innebär att systemet hanteras med hjälp av grafiska objekt (bl.a. ikoner) och en mus i stället för att kommandon skrivs in i systemet. Oftast är grundidén i olika grafiska användargränssnitt tämligen densamma, så om du t.ex. känner till användargränssnittet i Windows så kan du förmodligen också använda bl.a. Linux.

Följande grundläggande element ingår vanligtvis i operativsystemens grafiska användargränssnitt:

 • en startmeny med olika programgrupper
 • ett aktivitetsfält som visar alla aktiva program
 • ett skrivbord
 • olika ikoner och snabbikoner.