2.2 Utrymmen och tjänster

Vid universitetet finns det datorutrymmen som uppehålls av IT-cenret å ena sidan och av fakulteterna å andra sidan. Reglerna för tillträde till de olika utrymmena varierar lite. IT-centret underhåller största delen av universitetets gemensamma IT-tjänster. Förutom arbetsstationerna och apparaturen erbjuds också bland annat rådgivningstjänster. Rådgivning erbjuds på nätet, via telefon och per e-post.

Observera att fastän utbudet på utrustning och program är ganska enhetligt vid all IT-centrets datorcentraler kan utbudet vid fakulteterna variera mycket.