Sambandet mellan filtyper och program

De vanligaste filtyperna

När du dubbelklickar på filikonen öppnas filen vanligtvis i ett program som kan hantera filer av det här slaget. I Windows ”identifieras” filen med hjälp av filtillägget. De viktigaste filtyperna och deras filtillägg är:

Filtyp Filnamnstillägg
Text (oberoende av program) txt
Rich Text Format (oberoende av program) rtf
Portable Document Format (oberoende av program) pdf
Word doc, docx
PowerPoint ppt, pptx
Excel xls, xlxs
Filkomprimering zip, rar, 7z
CorelDraw cdr
Filtyper för program som ska startas bat, exe, com, pif
Bildfiltyper (oberoende av program) jpg, bmp, gif, tif

När det gäller filkompatibilitet är det bra att känna till att

  • Du inte automatiskt kan ändra formatet på data i en fil genom att ändra på filnamnstillägget! Om du t.ex. ändrar filnamnstillägget på dokumentet “minnen.docx” till “minnen.rtf” är det bara filnamnet som ändras; filen är fortfarande i docx-format. Om du alltså vill ändra på filformatet måste du öppna filen med ett lämpligt program och spara i ett nytt filformat.
  • Det lönar sig oftast att spara filer i det formatet som bäst passar programmet du har skapat filerna med. Men om du vill dela dokumentet t.ex. med dina vänner eller själv redigera den i ett annat program, är det viktigt att du försäkrar dig om att du faktiskt kan öppna filen. Det lönar sig spara ett dokument i textbehandlingsprogrammet Words eget docx-format i RTF-format, eftersom det då kan öppnas med vilket program som helst.
  • För filer som inte längre ska delas är PDF-formatet ett bra alternativ, eftersom det fungerar i de flesta enheter. Innehållet i en PDF-fil ser alltid likadant ut oberoende av i vilken dator det visas (läs mera om PDF-filer).
  • Observera att nyare programversioners filer inte nödvändigtvis är kompatibla med gamla versioner. När du använder kompatibla filformat (t.ex. RTF i textfiler) fungerar filerna säkert även i äldre programversioner.

Samband mellan filtyp och applikation

När du dubbelklickar på en fil öppnas filen vanligtvis i en applikation. Bilder i JPG-format kan emellertid öppnas med många olika program, så filen kanske inte öppnas just i det program som du vill använda. Du kan ändra program som ska öppna filen genom att klicka med den högra musknappen på ikonen för den fil du vill öppna. Välj Open with (Öppna med) i den snabbmeny som öppnas och välj sedan Choose another app (Välj standardprogram). Då visas följande fönster i vilket du kan välja det program du önskar. När du klickar på OK öppnas filen i programmet du har valt.

Åtgärden ändrar program en gång. För att göra ändringen bestående kryssar du för alternativet Always use the selected program to open this kind of file (Använd alltid detta program för att öppna den här filtypen) i menyn. Då öppnas alla filer av samma typ i det valda programmet.