E-post vid HU

Observera att du inte kan logga in på universitetets webbtjänster med din e-postadress utan att du loggar in med ditt eget användarnamn!

Postnamn

Adressformatet förnamn.efternamn@helsinki.fi kallas postnamn.

Postnamnet består av för- och efternamnet, men om det finns flera personer med samma namn vid universitetet måste adresserna modifieras så att de skiljer sig från varandra: då läggs första bokstaven i det andra namnet eller vid behov andra bokstäver till i adressen (till exempel martin.k.medelsvensson@helsinki.fi).

Om du använder flera olika postsystem (t.ex. HU:s Office 365– och Unix-postsystem) kan du själv välja till vilket system som posten till ditt postnamn skickas från Office 365. För nya användare skickas posten till Office 365-systemet. Observera att det också är bäst att använda postnamnet som så kallad avsändaradress i ditt postsystem.

Hitta rätt e-postadress

Du hittar mer information om att söka e-postadresser i personkatalogerna längre fram i kapitel 2.3 E-post vid Helsingfors Universitet – Kalendar och adressbok.

Användarregler och privat bruk

Universitetets regler för hantering av e-post (Flamma) kräver att du använder universitetets e -postadress för dina ärenden gällande studierna. Användningen av universitetets e -postadress kommer också att gynna dig själv: genom att följa e -posten kommer du att stanna på kartan om saker som är viktiga för dina studier och vad som händer på universitetet. Se till att använda universitetets e -post även när du till exempel är i kontakt med lärare eller studenttjänster.

Universitetets användarregler rekommenderar att du inte använder universitetets e-post för annan verksamhet än den som äger rum i anslutning till universitetet.  Det rekommenderas inte heller att du använder universitetets e-post för registrering i webbtjänster utanför HU. Om du till exempel efter avslutade studier glömmer ditt lösenord i en sådan tjänst får du det eventuellt inte tillbaka eftersom din rätt att använda universitetets post har gått ut. Använd därför en annan e-posttjänst för att sköta ärenden utanför universitetet, till exempel Gmail.

Enligt HU:s användarregler är det förbjudet att använda samma lösenord i universitetets system som i utomstående tjänster.

Du hittar mera information om lösenord och datasäkerhet hittar du i avsnittet om datasäkerhet i det här materialet.

Datasäkerhetsinstruktioner för hantering av e-post hittar du även i Flamma.

När du tar i bruk Office 365 förbinder du dig att följa användarreglerna för systemet. Läsa Office 365 användarregler med eftertanke.