Tidsbestämning

På sidan Tidsbestämning antecknar du vilket läsår och i vilken studieperiod du tänker prestera dina planerade studieperioder. De studieperioder som du redan har presterat syns på tidslinjen automatiskt om du har lagt till dem i din studieplan. Det är bäst att välja en så kallad tidslinjemodell för dina studier, om det är möjligt i ditt utbildningsprogram. Tidslinjemodellen schemalägger de ämnesstudier för ditt utbildningsprogram som rekommenderas att slutföras exempelvis under en viss studieperiod.

Kom ihåg att välja ett prestationssätt och att anmäla dig till undervisning!

Samtidigt kan du lägga till undervisningsinformationen i din studiekalender. Du kan även lägga till andra anteckningar i din kalender och exempelvis ansluta den till din telefons kalender. Observera att valet av prestationssätt eller att lägga till undervisning i studiekalendern inte anmäler dig till undervisning. Du kan anmäla dig till undervisning på sidan Studiekalender efter att ha valt prestationssätt.

Elektroniska ansökningar i Sisu

Många ansökningar och förfrågningar relaterade till dina studier görs i Sisu. Detaljerade instruktioner finns på Sisus egna hjälpsidor.

Det här är en lista på de vanligaste ansökningarna och förfrågningarna i Sisu:

  • Om du vill avlägga dina studier på ett sätt som din studieplan inte automatiskt tillåter kan du göra en ansökan i urvalshjälparen på sidan Studiestrukturen. Ansökan görs i ett så kallat läge för fri bearbetning.
  • När du ansöker om studentutbyte lägger du till studierna som avläggs under utbytet i din studieplan i urvalshjälparen på sidan Studiestrukturen (studieutkast).
  • När du har presterat alla studier som hör till din examen gör du en begäran om utexaminering på sidan Studiestrukturen.
  • Om din studierätt slutar under det pågående läsåret kan du ansöka om ytterligare tid för dina studier i uppgifterna om studierätten (Egna uppgifter).

Varje ansökan och begäran du skickar in behandlas av studentservicen i Sisu. Skicka inte in ansökningar i experimentsyfte. Alla ansökningar kan inte dras tillbaka om de redan har behandlats av studentservicen.  Onödiga ansökningar lägger också en onödig börda på studentservicen.