Tidsbestämning

På sidan Tidsbestämning i Sisu anger du vilket läsår och i vilken studieperiod du tänker prestera dina planerade studieperioder. De studieperioder som du redan har presterat syns på tidslinjen automatiskt om du har lagt till dem i din studieplan. Det är bäst att välja en så kallad tidslinjemodell för dina studier, om det är möjligt i ditt utbildningsprogram. Tidslinjemodellen schemalägger de ämnesstudier för ditt utbildningsprogram som rekommenderas att slutföras exempelvis under en viss studieperiod.

Kom ihåg att välja ett prestationssätt och att anmäla dig till undervisning!

I Sisu kan du på Studiekalender-sidan lägga till undervisningsinformationen i din studiekalender. Du kan även lägga till andra anteckningar i din kalender och exempelvis ansluta den till din telefons kalender. Observera att valet av prestationssätt eller att lägga till undervisning i studiekalendern inte anmäler dig till undervisning.

Elektroniska ansökningar i Sisu

Många ansökningar och förfrågningar relaterade till dina studier görs i Sisu. Detaljerade instruktioner finns på Sisus egna hjälpsidor.

Det här är en lista på de vanligaste ansökningarna och förfrågningarna i Sisu:

  • Om du vill avlägga dina studier på ett sätt som din studieplan inte automatiskt tillåter kan du göra en ansökan i urvalshjälparen på sidan Studiestrukturen. Ansökan görs i ett så kallat läge för fri bearbetning.
  • När du ansöker om studentutbyte lägger du till studierna som avläggs under utbytet i din studieplan som utkast i urvalshjälparen på sidan Studiestruktur (studieutkast).
  • Efter att du har återvänt från studentutbytet kan du ansöka om tillgodoräknande av de studier som genomförts i utbytet till din studieplan på sidan Studiestruktur
  • När du har presterat alla studier som hör till din examen gör du en begäran om utexaminering på sidan Studiestrukturen.
  • Om din studierätt slutar under det pågående läsåret kan du ansöka om ytterligare tid för dina studier i uppgifterna om studierätten (Egna uppgifter).

Varje ansökan och begäran du skickar in behandlas av studentservicen i Sisu. Skicka inte in ansökningar i experimentsyfte. Alla ansökningar kan inte dras tillbaka om de redan har behandlats av studentservicen.  Onödiga ansökningar lägger också en onödig börda på studentservicen.