Tidsbestämning och Sisus studiekalender

I detta kapitel kommer vi att bekanta oss med tidsbestämning och schemaplanering i Sisus studiekalender.

Lägg först till dina planerade studieperioder på tidslinjen under fliken Tidsbestämning. I bästa fall kommer Sisu att placera studieperioderna på tidslinjen automatiskt utifrån din studieplan. Därefter kan du gå till fliken Studiekalender för att välja sätt att genomföra studieperioderna.

Tidsbestämning

Under fliken tidsbestämning noterar du vilket läsår och i vilken studieperiod du tänker genomföra dina planerade studieperioder. De studieperioder som du redan har genomfört syns på tidslinjen automatiskt om du har lagt till dem i din studieplan. Du kommer till fliken Tidsbestämning via övre raden i Sisu. Det är bäst att välja en så kallad tidslinjemodell för dina studier, om bara möjligt. Tidslinjemodellen hjälper dig att välja studier i den ordning som de är planerade att genomföras. Menyn för tidslinjemodellen finns i vänster sida av fliken Tidsbestämning (Se bilden nedan). Ledtexten för menyn heter Tidslinjemodell.

Tidslinjemodellen tvingar dig inte till något, men du spar tid och möda under dina studier genom att använda det. Tidslinjemodellen tidsbestämmer dock endast de studieperioder som ingår i din studieplan. Om du ännu inte har valt några obligatoriska studieperioder under Studiestrukturen kan tidslinjemodellen inte tidsbestämma dem.

Tidslinjemodellen kan inte användas i alla situationer. Det kan hända att ditt utbildningsprogram inte använder tidslinjemodellen eller att den inte passar till dina egna planer. I det fallet kan du även tidsbestämma studieperioder en i taget. Öppna den blåa menyn längst nere i fönstret (se bilden ovan). Ledtexten till menyn heter Placera på tidslinjen. I denna meny kan du flytta dina planerade studieperioder inom ramen för tidsbestämningen enligt dina egna behov. Kontrollera alltid undervisningsutbudet i kursbroschyren när du placerar studieperioder på tidslinjen utan tidslinjemodellen.

Schemaplanering i Studiekalendern och anmälan till undervisning

I studiekalendern preciserar du för Sisu när och hur du tänker genomföra dina planerade studieperioder. Du kan även lägga till andra noteringar i kalendern. Du kan slå samman Sisus studiekalender till exempel med kalendern i din egen telefon.

Låt oss gå igenom val av undervisning och anmälan till den. I detta skede väljer du ett sätt att genomföra studier för varje planerade studieperiod, dvs. en undervisning, och lägger till dem i din kalender. Observera att du genom att lägga till undervisning i kalendern inte anmäler dig till undervisning. Under läsåret 2020–21 sker anmälan fortfarande i datasystemet WebOodi. Du kommer vidare till anmälan från Sisu, genom studiekalendern.

Det finns tre flikar i studiekalendern: Undervisning ej vald, Anmälan och undervisning samt Genomförda och avbrutna. I detta studiematerial går vi igenom fliken Ej vald undervisning. Där finns de studieperioder för vilka du ännu inte har valt något sätt att genomföra studier och som du inte har flyttat till din kalender.  Studieperioderna ligger under fliken praktiskt i samma tidsordning som i den tidsbestämning som du tidigare gjorde. Du kan välja ett sätt att genomföra en studieperiod och lägga till den i din kalender genom att klicka på Till val. (Se bilden nedan).

När du fortsätter till urvalet öppnas fliken Sätt att genomföra i kursbroschyren. Det kan finnas flera sätt att genomföra studier. Välj det sätt enligt vilket du vill genomföra studieperioden. Klicka på det önskade sättet att genomföra, till exempel Sätt 1 (Se bilden nedan). Klicka därefter ännu på knappen Välj detta sätt längre ner på bildskärmen. Nu har du bekräftat sättet att genomföra och knappen Välj detta sätt ändras till Valt. Klicka till slut på knappen Välj längst till höger under fliken. Nu flyttas ditt valda sätt att genomföra till din studiekalender.

OBS! Genom att klicka på knappen Välj flyttas endast sättet att genomföra till din studiekalender. Du har med andra ord ännu inte anmält dig till undervisning!

När du har valt ett sätt att genomföra studier till din studiekalender genom att klicka på knappen Välj visas länken Gå till anmälan längst uppe under fliken i Sisu. Genom länken kommer du tillbaka till din studiekalender. I studiekalendern i sin tur hittar du knappen Anmäl i WebOodi i rullmenyn till höger. Genom att klicka på knappen kommer du till WebOodi.

Vi kommer att bekanta oss med anmälan i WebOodi närmare i slutet av detta avsnitt, i samband med andra funktioner i WebOodi. Om du vill anmäla dig nu, flytta dig till instruktionerna om WebOodi i slutet av detta avsnitt. Här fortsätter vi till tidsbestämning av studier och undervisningsgrupper i Sisus studiekalender.

Tidsbestämning av studier och undervisningsgrupper i kalendern

När du klickar på och aktiverar knappen Visa tillfällen i kalendern visas den önskade undervisningsgruppen i din kalender. Nu kan du tidsbestämma undervisningen och olika undervisningsgrupper samt granska eventuella överlappningar med annan undervisning i kalendern eller dina egna noteringar.