Distansanvändning av HU:s nätverk

Åtkomsten till många elektroniska material och tjänster som Helsingfors universitets studerande använder är begränsad till universitetets nätverk. Åtkomsten begränsas på grund av datasäkerheten eller för att universitetet betalar för tjänsterna enligt användning, och därför kan de inte erbjudas andra än de som studerar eller arbetar vid universitetet. Bland annat flera bibliotekstjänster, som ordböcker och många sökdatabaser med textinnehåll är begränsade till universitetets interna nätverk. Av andra tjänster förutsätter till exempel distansanvändning av hemkatalogen en anslutning till universitetets nätverk.

Du befinner dig i allmänhet utanför universitetets nätverk, såvida du inte är inloggad på universitetets dator i universitetets fasta nätverk (till exempel i ett datorklassrum). Utanför universitetets nätverk kommer du inte åt tjänster som är begränsade till universitetets nätverk utan fjärranslutning.

För studerande vid Helsingfors universitet finns det tre olika sätt att skapa en anslutning till universitetets nätverk:

  • VPN-anslutningsprogrammet OpenVPN
  • VPN-portalen via webbläsare
  • Fjärranvändning av virtuell arbetsstation

Tjänsterna skiljer sig en aning från varandra. Tumregeln är att det lönar sig att installera VPN-anslutningsprogrammet i sådana enheter som du använder mycket. I enheter som du använder mera sporadiskt är det bättre att installera en webbaserad VPN-portal. Bekanta dig med tjänsternas egenskaper, så att du kan välja den fjärranslutning som passar dig bäst!

OpenVPN

OpenVPN är ett lättanvänt program med öppen källkod, som skapar en skyddad VPN-anslutning till universitetets nätverk. I en VPN-anslutning går nätverkstrafiken från din hemdator tryggt via en krypterad ”tunnel” till universitetets servrar. Din dator får också en IP-adressi universitetets nätverksrymd, vilket betyder att den är i praktiken en del av universitetets nätverk så länge kontakten är öppen. Tack vare det kommer du med VPN-anslutningen åt alla tjänster som är begränsade inom universitetets nätverk, så som bibliotekets databaser och din egen hemkatalog. Du kan också använda VPN-anslutningen för att säkra trafiken i oskyddade trådlösa nätverk (till exempel är många nätverk i bibliotek och kaféer helt öppna).

OpenVPN finns tillgänglig för alla vanliga operativsystem och mobila enheter. Därför kan du ansluta till universitetets biblioteksdatabaser och ordböcker enkelt med både telefon och pekplatta.

Hämta installationsprogrammet på OpenVPN:s webbplats. Instruktioner och länkar till hur du installerar och använder OpenVPN finns på HU:s Helpdesk-webbplats.

Här följer en sammanfattning över de goda och dåliga sidorna med OpenVPN:

+ Lätt att använda efter installation
+ Anslutningen är krypterad ända till universitetet, vilket innebär att missdådare till exempel i öppna nätverk inte kan ”avlyssna” din trafik
+ Mobilanvändning
Installationen kräver att du följer instruktionerna, men med dem når du lätt målet

VPN-portalen

VPN-portalen är en enkel tjänst som används med webbläsaren och med vilken du med en inloggning kommer åt flera tjänster som är begränsade inom Helsingfors universitets nätverk, så som din Z-hemkatalog, bibliotekets databaser och MOT-ordböckerna. Den är alltså en lättare version av Pusle Secure som presenterades innan. Instruktioner och mera informations om VPN-portalen finns på IT-centrets webbplats Helpdesk.

Alla VPN-portalens egenskaper i ett nötskal:

+ Lätt att ta i bruk: logga in på adressen www.vpn.helsinki.fi och utnyttja tjänsten
+ Du kommer till de viktigaste bibliotekstjänsterna med samma inloggning
+ VPN-portalen är det enklaste sättet att komma åt din hemkatalog hemifrån …
… Men det är svårare att hantera en del filer via den jämfört med att du lägger till hemkatalogen på ditt skrivbord

Virtuell arbetsstation

Helsingfors universitet använder en virtuell arbetsstation (VDI-miljö) med klientprogrammet VMware. I den virtuella arbetsstationen kan alla program användas på samma sätt som i universitetets traditionella arbetsstationer. Installeringsanvisning.