Distansanvändning av de interna tjänsterna i HU:s nätverk

Flera elektroniska material och tjänster som Helsingfors universitets studerande använder är begränsade inom universitets nätverk. Så kan det göras med tanke på datasäkerheten eller för att tjänsterna är avgiftsbelagda för universitete och därför kan de inte erbjudas andra än de som studerar eller arbetar vid universitetet. Beroende på tjänst kan detta vara för datasäkerhetens skull, eller för att tjänsterna är avgiftsbelagda och kan därför inte disponibla för andra än studenter och personal. Av andra tjänster förutsätter till exempel hemkatalogens distansanvändning förbindelse med universitetets nätverk.

När du arbetar hemifrån eller till exempel utomlands under utbytesåret är du vanligtvis utanför universitetets nätverk. Då kommer du inte åt tjänster begränsade inom universitetets nätverk utan distansförbindelse till universitetets nätverk.

Helsingfors universitet använder två olika sätt för anslutning till universitetets nätverk:

  • VPN-anslutningsprogrammet Pulse Secure
  • VPN-portalen som webbläsare

Tjänsterna avviker en aning från varandra. Tumregeln är att det lönar sig att installera VPN-anslutningsprogrammet i enheter som du använder mycket. I enheter som du använder mera sporadiskt är det bättre att installera en webbaserad VPN-portal. Bekanta dig med tjänsternas egenskaper längre ner på den här sidan, så att du kan välja den distansförbindelse till universitetets nätverk som passar dig bäst!

Pulse Secure

Pulse Secure är ett enkelt program för VPN-anslutning som utvecklats av Juniper Networks och som skapar en skyddad VPN-anslutning till universitetets nätverk. I en VPN-anslutning går nättrafiken från din hemdator tryggt via en krypterad ”tunnel” till universitetets servrar. Din dator får också en IP-adress i universitetets nätverksrymd, vilket betyder att den är i praktiken en del av universitetets nätverk så länge kontakten är öppen. Tack vare det kommer du med VPN-förbindelsen åt precis alla tjänster som är begränsade inom universitetets nätverk, så som bibliotekets databaser och din egen hemkatalog. Det rekommenderas även att du använder VPN-förbindelse inom öppna nätverk för att säkra dataöverföringen.

Pulse Secure finns för alla de vanligaste operativsystemen och mobilenheterna. Därför kan du ansluta till universitetets biblioteksdatabaser och ordböcker enkelt både med telefonen och med surfplattan då du använder Pulse Secure.

Du kan ladda ner Pulse Secures installationsprogram i HU:s programdistribution. Instruktioner och länkar till hur du installerar och använder Pulse Secure finns på HU:s Helpdesk-sidor.

Här följer en sammanfattning över programmets goda och dåliga sidor:

+ Lätt att använda efter installation
+ Förbindelsen är skyddad ända till universitetet, vilket innebär att missdådare till exempel i öppna nätverk inte kan avlyssna din trafik
+ Mobilanvändning
Installationen kräver att du läser instruktionerna, men med dem når du lätt målet

VPN-portalen

VPN-portalen är en enkel tjänst som används med webbläsaren och med vilken du med en inloggning kommer åt flera tjänster som är begränsade inom Helsingfors universitets nätverk, så som din Z-hemkatalog, bibliotekets databaser och MOT-ordböckerna. Den är alltså en lättare version av Pusle Secure som presenterades innan. Instruktioner och mera informations om VPN-portalen finns på IT-centrets webbplats Helpdesk.

Alla VPN-portalens egenskaper i ett nötskal:

+ Lätt att ta i bruk: logga in på adressen www.vpn.helsinki.fi och utnyttja tjänsten
+ Du kommer till de viktigaste bibliotekstjänsterna med samma inloggning
+ VPN-portalen är det enklaste sättet att komma åt din hemkatalog hemifrån …
… Men det är svårare att hantera en del filer via den jämfört med att du lägger till hemkatalogen på ditt skrivbord