Tekniker för informationssökning

Då man söker efter information förenar man sökord till söksträngar. För att behärska metoderna för informationssökning måste du känna till:

 • söksträngar och de booleska operatorerna
 • trunkering av sökord
 • sökning enligt uttryck (fras)
 • begränsning av sökområdet

Söksträngar och de booleska operatorerna

Du kan kombinera dina sökord till en söksträng om det inte går att beskriva sökobjektet med ett ord. Man kombinerar orden med s.k. booleska operatorer AND, OR och NOT. Det lönar sig att skriva operatorerna med stora bokstäver eftersom alla databaser inte känner igen operatorer som skrivs med små bokstäver.

Operatorn AND används när man endast vill ha resultat som innehåller alla sökord. På det sättet begränsar operatorn sökresultatet.

Exempel: Du behöver publikationer som behandlar hälsoeffekterna av choklad. Söksträngen ”choklad AND hälsa” ger som resultat alla de publikationer som innehåller orden ”choklad” och ”hälsa”. Detta kan framställas som en bild:

AND-operator (choklad AND hälsa)

 • cirkeln markerad ”choklad” (gul och grön) innehåller de publikationer där ordet ”choklad” förekommer
 • cirkeln markerad ”hälsa” (blå och grön) innehåller de publikationer där ordet ”hälsa” förekommer
 • Sökresultatet visar området som markerats AND (det gröna snittet mellan den gula och den blåa cirkeln).
 • AND-operatorn kan också ofta utelämnas om AND är standardoperator i databasen. motsvarar till exempel sökningenchoklad hälsasökningenchoklad AND hälsa”.

Operatorn OR används då man vill att ett av sökorden förekommer i sökresultatet. Operatorn utvidgar sökningen.

Exempel: Du behöver mer information om hälsoeffekterna av choklad och söksträngen i exemplet ovan gav för få publikationer. Det kan alltså vara bra att söka publikationer även på andra språk. Sådana hittar du med sökningen ”choklad OR chocolate”. Sökresultatet visar alla publikationer som innehåller antingen ordet ”choklad” eller ordet ”chocolate” – bland dem finns naturligtvis också sådana publikationer som innehåller båda orden. Samma i bild:

OR-operator (choklad OR chocolate)

 • cirkeln markerad choklad innehåller de publikationer där ordet ”choklad” förekommer.
 • cirkeln markerad chocolate innehåller de publikationer där ordet ”chocolate” förekommer.
 • sökresultatet visar områdena som markerats choklad, OR och chocolate.

Operatorn NOT används då man vill att något visst ord inte förekommer i resultatet. Man måste vara försiktig då man använder den här operatorn eftersom man samtidigt lätt kan utesluta en mängd användbart material.

Exempel: Du behöver fortfarande information om hälsoeffekterna av choklad, men du har redan hittat tillräckligt med artiklar om viktökning. Söksträngen ”hälsa NOT viktökning” ger som resultat alla de publikationer som innehåller ordet ”hälsa” men inte ordet ”viktökning”. Samma i bild:

NOT-operator (hälsa NOT viktökning)

 • området märkt hälsa (den gröna cirkeln och den blåa delen som skurits bort från den) innehåller de publikationer där ordet ”hälsa” förekommer
 • cirkeln märkt midsommar (blå) innehåller de publikationer där ordet ”viktökning” förekommer
 • Sökresultatet visar den del av cirkeln (grön) som markerats med hälsa

Bruk av operatorerna

Man kan använda operatorer i olika typer av databaser: bibliotekens samlingsdatabaser, olika referens- och fulltextdatabaser samt sökprogram på Internet. Med olika sökprogram kan det hända att operatorerna har andra benämningar än här: logiska operatorer, boolesk logik eller sökkommandon. Operatorerna kan också benämnas på olika sätt: som ord på naturligt språk (t.ex. OCH, AND) eller med olika tecken (t.ex. +, &).

Man ska använda parenteser () i söksträngarna för att göra sökvillkoren tydligare, t.ex. om man använder flera olika operatorer i sökningen. Sökprogrammet söker först efter söksträngarna inne i parentesen och kombinerar sedan söksträngarna i parenteserna med varandra.

Exempel: du behöver information om hälsoeffekterna av choklad. Sökningen

(choklad OR chocolate) AND (hälsa OR viktökning)

ger som resultat publikationer där minst ett av orden ”choklad” eller ”chocolate”, och därtill minst det ena av orden ”hälsa” eller ”viktökning” förekommer.

Trunkera sökord

Det är bäst att lämna bort åtminstone böjningsändelserna från sökorden: denna metod kallas att trunkera (kapa av) sökord. Om man inte trunkerar kan en del av resultaten utebli eftersom de flesta sökprogrammen söker efter sökorden i exakt den form de har skrivits in. Detta är viktigt bl.a. om man söker på finska (på grund av de otaliga böjningsformerna).

Kapningen märks ut med ett trunkeringstecken. Det vanligaste trunkeringstecknet är * (ibland också ?, # eller $). Man kan ofta också ersätta ett eller flera tecken inne i sökordet om det finns olika rättstavningsmöjligheter. Eftersom det i olika databaser används olika trunkerings- och ersättningstecken, ska du kontrollera vilka tecken som används och deras användning i databasen i fråga: exempelvis i Helka används *-tecknet för trunkering.

Några allmänna exempel på användning av trunkeringstecken:

 • markkin* (sökningen riktas bl.a. till de finska orden: markkinat, markkinointi, markkinoinnin, markkinoinnista)
 • organi$ation (organisation eller organization)
 • ?skepp (luftskepp, segelskepp, motorskepp o.s.v.)

Fundera alltid noga på var du ska trunkera ett sökord. Det finns en risk för att ordet blir alltför kort så att sökningen riktas till ord som du inte är intresserad av. Sökordet emu* t.ex. hittar sökresultat som emu, emulation, emulera, emulsion o.s.v. Observera också att trunkering inte är möjlig alls med t.ex. sökprogrammet Google!

Sökning på basen av uttryck

Om man använder flera sökord i en vanlig ordsökning har det ingen betydelse i vilken ordning orden skrivs in. T.ex. söksträngen

kalle anka

kan hitta en referens eller sida där en person vid namn Kalle Lindgren berättar om sitt läckra ankrecept Canneton à l’Orange.

Vid sökning på basen av uttryck, däremot, söker sökprogrammet efter teckensträngen i sökuttrycket i exakt den ordning du skrev in det. Uttrycken skrivs vanligen inom citationstecken, så att t.ex.

”vetenskaplig text”
”geckoödlornas förökning”
”Sju bröder”

ger resultat enligt sökuttrycket. Denna typ av sökning är användbar särskilt vid sökning med fulltextdatabaser och söktjänster på Internet.

Ett exempel på frassökning i Proquest-databasen: När du söker till exempel boken Positive Education, använd citationstecken i sökningen.

Eric-databasens sökruta. I frassökningen använder du citattecken kring positive psychology.

Begränsa sökområdet

Man kan specificera sökvillkoret också genom att begränsa sökområdet. Då blir resultaten mera exakta eftersom de publikationer som inte uppfyller begränsningsvillkoret blir utanför resultatet. Den vanligaste begränsningen rör någon viss tidsperiod, något språk eller något utgivningsland.

Man kan vanligen begränsa sökningen via sökningsblanketten, där man t.ex. kan välja vilket av databasens fält som begränsningen ska tillämpas på.

Det finns videor på denna webbplats som kräver att ”Statistics cookies” är tillåtna. Om du vill titta på videon kan du ändra dina cookieinställningar genom att trycka här och acceptera alla cookies.

Se videon om hur du skapar sökfraser och Booleska operatorer. Videons längd 2 min 10 sek