Övningar i avsnitt 2.4

ÖVNING 1 – Studietjänsten

  1. Gå till Studietjänstenens startsida och se vilket ämne som studerandena i magisterprogrammet i neurovetenskap senast informerades om.
  2. Gå till Instruktioner för studerande och ta reda på vilken typ av program som organiseras i Handledningshörnan.
  3. Öppna Sisu (https://sisu.helsinki.fi) och gå till Sisus instruktioner via frågetecknet i den översta raden. Se listan med instruktioner för en översikt över vad som händer i Sisu.