Övningar i avsnitt 2.4

ÖVNING 1 – Mina studier

  1. Logga in på sidan Mina studier. Beställ kalenderflöde till din egen telefon.
  2. Gå till anvisningarna. Sök uppgifter om hur studierna inom ditt eget utbildningsprogram ska avläggas och ta med hjälp av anvisningarna reda på vad som forskas kring på forskningsstationen i Tvärminne.

ÖVNING 2 – Granskning av dina kontakt- och andra uppgifter i WebOodi

  1. Gå till WebOodi och öppna sidan Personuppgifter.
  2. Kontrollera och redigera dina personuppgifter vid behov. Spara slutligen ändringarna.

ÖVNING 3 – Beställ ett prestationsutdrag i WebOodi

  1. Gå till sidan där prestationsutdrag beställs.
  2. Välj vilket språk prestationsutdraget ska skrivas ut på och beställ det till din e-post.
  3. Kontrollera prestationsutdraget som har kommit till din post. Stämmer alla uppgifter i utdraget?