Övningar i avsnitt 2.4

ÖVNING 1 – Studietjänsten

  1. Gå till Studietjänstenens startsida och se vilket ämne som studerandena i magisterprogrammet i neurovetenskap senast informerades om.
  2. Gå till Instruktioner för studerande och ta reda på vilken typ av program som organiseras i Handledningshörnan.
  3. Öppna Sisu och gå till Min profil via den övre balken. Öppna fliken Personuppgifter och hitta punkten Utlämning av information Klicka på Redigera och uppdatera villkoren för utlämning. På så sätt säkerställer du exempelvis att adressuppgifter kan lämnas ut till Ylioppilaslehti och att du får tidningen