2.4 Planera dina studier

Helsingfors universitets digitala inlärningsmiljö håller på att förnyas. Studerande har tillgång till tjänsten Mina studier. I den samlas mycket information och ett flertal funktioner till stöd för studierna på ett överskådligt sätt. Mina studier är ett viktigt verktyg i studierna var och när som helst och i alla enheter. Via Mina studier når du alla tjänster som du behöver i dina studier.

WebOodi är ett verktyg som du kan använda för att anmäla dig till ett flertal kurser, beställa studieregisterutdrag och ge respons på kurser. I WebOodi kan du dessutom uppdatera dina kontaktuppgifter: som studerande ska du själv se till att bland annat information om adress, telefonnummer, hemort och överlåtelsevillkor är uppdaterade.

När du läser innehållet i det här avsnittet lönar det sig att ha sidan Mina studier och WebOodi öppna i egna fönster. Så kan du samtidigt bättre öva på att använda dessa tjänster.