2.4 Planera dina studier

I Studietjänsten hittar du på ett ställe de viktigaste digitala verktygen, tjänsterna och innehållen som du behöver under din studietid. I Studietjänsten kan du bland annat följa med aktuell information, söka vilka kurser som erbjuds samt läsa instruktioner som stöder dina studier. Via Studietjänsten kommer du också till Sisu.

Sisu är ett verktyg som vägleder planering och framskridande av studier, där du gör en studieplan och där alla dina studieprestationer registreras, samt andra uppgifter som samlats in i studeranderegistret. I Sisu sköter du också en stor del av de elektroniska ärendena som rör dina studier. Som studerande ska du själv se till att dina kontaktuppgifter, bl.a. din adress och ditt telefonnummer, är uppdaterade . Du uppdaterar dessa uppgifter i Sisu. Om du vill tillgodoräkna din examen vid ett annat universitet eller till exempel kunnande som du skaffat i arbetslivet  gör du en ansökan i Sisu. I Sisu kan du också beställa ett elektroniskt studieprestationsutdrag. När du har presterat alla studier som hör till din examen och du vill ansöka om utexaminering gör du också det i Sisu.

Detaljerade instruktioner för användning av Sisu finns på Sisus egna hjälpsidor. Hjälpsidorna öppnas när du klickar på bilden med ett frågetecken (Hjälp) i den övre svarta panelen i Sisu. Läs instruktionerna noggrant.

Läs också Sisus Dataskyddsmeddelande och Sisus Tillgänglighetsutlåtande.

Ha tjänsten Studier och Sisus gränssnitt öppna i webbläsaren samtidigt som du läser detta avsnitt. På så sätt kan du samtidigt bättre öva på att använda dessa tjänster.