Inlärningsmiljöer på kurser

Med nätstudiemiljöer avses webbtjänster som används med en webbläsare och som erbjuder studerande och lärare ett gemensamt verksamhetsutrymme. Den kan innehålla till exempel föreläsningsmaterial, närmare kurstidtabeller, övningar, tester och diskussionsmöjlighet samt möjlighet att lämna in olika uppgifter i anslutning till kursen.

Studierna i inlärningsmiljöerna lyckas bäst när du har gjort klart för dig åtminstone:

  • För vilket ändamål ska miljön användas under studieperioden (till exempel för utdelning av föreläsningsanteckningar, kursinformation, inlämning av uppgifter och så vidare)?
  • Finns det en tidtabell för användningen av webbinlärningsmiljön?
  • Hur ser tidtabellen ut om det finns en?
  • Vilka åtgärder förutsätts av dig när det gäller användningen av inlärningsmiljön?

Alla studieavsnitt bedöms inte i tentamina, utan prestationskravet kan vara till exempel att du deltar i en diskussion i inlärningsmiljön eller att de studerande bedömer varandras arbete utgående från bedömningskriterier som läraren ger. De flesta arbetsformer kräver samarbete. Läraren har rätt att bestämma vilka åtgärder som krävs av dig och godkänna dina studieprestationer utgående från det. När du deltar i webbdiskussioner ska du komma ihåg etiketten på internet.

Kurssida

Det är möjligt att information och material i anslutning till en studieperiod ibland kan ha delats enbart via en kurssida och att det inte finns ett Moodle-område eller motsvarande för undervisningen. Om du har anmält dig till en studieperiod i WebOodi hittar du kurssidan i fortsättningen enklast via sidan Mina studier.

Förutom grundläggande information delas det på kurssidan för en studieperiod eventuellt enbart tilläggsmaterial för anmälda studerande, till exempel filer och videoinspelningar för nedladdning.

Moodle – moodle.helsinki.fi

Vid Helsingfors universitet används huvudsakligen inlärningsmiljön Moodle, fastän det givetvis finns även andra tjänster som stöder studierna, så som wikin och bloggar.

Moodle innehåller många olika möjligheter för webbaserad inlärning. I Moodle kan du till exempel delta i webbdiskussioner, delta i enkäter, lämna in hemuppgifter elektroniskt, eller delta i tentamina. I Moodle kan en kurs till exempel segmenteras enligt en tidtabell, ordnas efter ämnesområde eller basera sig på social växelverkan. Nedan ser du en del av användargränssnittet för Moodle:

Logga in på Moodle på adressen https://moodle.helsinki.fi med universitetets (AD-) användarnamn och lösenordet.

Senare på sidan presenteras basfunktionerna i Moodle kort ur de studerandes perspektiv. Mera information om dessa och om många andra av Moodles egenskaper finns i Moodle-guiden som Centret för undervisningsteknologi vid Helsingfors universitet har sammanställt.

Kursregistrering i Moodle

När du har loggat in på Moodle kan du registrera dig till ett kursområde. Kurserna som du har registrerat dig för syns i fortsättningen som en förteckning på sidan Kursöversikt. På vissa kurser är det läraren som registrerar studerande för kursen, medan du själv registrerar dig för vissa kurser.

Självregistreringen ger dig direkt tillgång till kursområdet utan åtgärder av läraren. I det bästa fallet registreras du automatiskt för studieperiodens Moodle-kurs när du anmäler dig i WebOodi. Ofta behöver du emellertid en kursnyckel det vill säga ett lösenord som Moodle begär första gången du försöker gå till kursområdet. Nyckeln du behöver vid självregistrering borde finnas på studieperiodens kurssida (till exempel via sidan Mina studier) eller så får du den av den av läraren som ansvarar för studieperioden.

Observera att registrering enbart på Moodle räknas ofta inte som kursanmälan. Kontrollera därför alltid närmare anvisningar för anmälan innan du registrerar dig för en kurs.

I Moodle är kurserna arrangerade i kurskategorier enligt fakultet. Du får dem fram med att klicka på länken Framsidan med kategorierna i menyn till vänster på Moodles framsida. När du har valt kurskategori ser du beskrivningar av de olika kurserna. Du kan även söka en kurs genom att mata in namnet i sökfältet och trycka på knappen Gå. Bilden nedan visar en fakultets kursbeskrivningar och sökfunktionen.

moodle2016_kurssit_sv

Observera att du får mycket mera information om kurserna när du är inloggad på Moodle än vad som visas på bilden ovan. Logga alltså alltid in dig på Moodle först innan du börjar söka kurser!

Profiluppgifter

Du kan granska din profil i Moodle genom att klicka på ditt eget namn uppe till höger efter att du har loggat in. I menyn som öppnas kan du se och redigera dina uppgifter, lösa inkommande meddelanden och följa med bedömningar. Följande bild visar studerande Ragnars Moodle-profil.

moodle2016_profiili_sv

Du kan redigera dina uppgifter genom att klicka på länken Redigera profil som syns på bilden ovan. På redigeringssidan kan du bland annat ändra språk i Moodle, lägga till en profilbild eller redigera dina kontaktuppgifter. Anvisningarna finns i Moodle-guiden för studerande.

Förutom via Moodle kan information ges också via många andra kanaler på kurserna, så det är viktigt att dina profiluppgifter är uppdaterade!

MOOC – mooc.helsinki.fi

MOOC är en förkortning som står för Massive Open Online Course. Med MOOC avses avgiftsfria webbkurser som är öppna för alla. En MOOC-kurs material kan vara bland annat bestå av textmaterial, webbföreläsningar, distansverkstäder, forumsdiskussioner, olika uppgifter eller nästan vilka som helst former av webbaserad inlärning. MOOC-kurserna kännetecknas inte heller av en bestämd kurslängd, struktur, plattform eller eller ett bestämt deltagarantal, utan den som ordnar kursen beslutar hur de enskilda kurserna gestaltas. Helsingfors universitets MOCC-miljö finns på adressen http://mooc.helsinki.fi.