1.3 Internet och WWW

Internet är ett världsomfattande datanät och datorerna som är uppkopplade till det kommunicerar med varandra. Med hjälp av Internet kan du söka information, kommunicera med andra användare, överföra filer från en dator till en annan, ladda ner program och till exempel sköta dina bankärenden. I det här avsnittet kommer vi gå igenom de grundläggande funktionerna och olika tjänster på Internet samt “netikett” som bestämmer gott uppförande på nätet.