Visa en bildpresentation

På den här sidan berättar vi om följande saker i samband med att framföra en bildpresentation:

 • försäkran om att presentationen fungerar
 • starta en presentation
 • att gå från en bild till nästa
 • automatiska korrigerings- och formateringsfunktioner
 • att avbryta och avsluta en presentation

Försäkran om att presentationen fungerar

I en fungerande presentation fungerar, förutom bilderna, också det sätt på vilket de visas. Före att försäkra dig om att din presentation fungerar ska du ta följande saker i beaktande:

 • Redighet och lättlästhet: se alltid innan en presentation till att dina bilder syns ända bak till sista bänkraden! Presentationen är dålig om man från början måste be om ursäkt för att de inte kan läsas.
 • Bekanta dig med utrustningen: reservera tid för att ställa i ordning utrustningen, särskilt en dataprojektor och därtill hörande dator. Observera också att prersentationer som skapats med olika programversioner kan se olika ut: radplaneringen kan t.ex. ändras eller katalogtecknen bytas ut. Kontrollera alltså alltid din presentation innan du visar den!
 • Tidsplanering: reservera mycket tid för att visa varje bild i presentationen.
 • Erbjud presentationsmaterial: det kan vara bra att erbjuda publiken något material som de kan återgå till efteråt. Man kan t.ex. publicera presentationen på sin webbsida eller dela ut ett sammandrag på papper till publiken. Dela ut pappret till publiken innan du startar din presentation eller berätta för publiken på vilken webbadress den finns.
 • Ta publiken i beaktande: tala inte till presentationen, utan till publiken. Det är inte heller meningen att man ska läsa högt  från bilderna, utan de ska fungera som stomme för den muntliga presentationen.

Starta en presentation

En bildpresentation kan startas på flera sätt: beroende på vilket sätt man använder startar presentationen antingen från första bilden eller från den bild som var i redigeringsvyn.

Med PowerPoint kan man starta en presentation genom att genom att klicka på knappen Slide Show (Bildvisning) i nere till vänster i programfönstret (se bilden nedan). Då startar presentationen med den bild som var framme då man startade presentationen.

Bild av statusknapparna längst ner i en PowerPoint. Knappen för att sätta igång presentationen finns till vänster om zoomningsknapparna.

Kom ihåg att ställa in programmet för presentationen! På bilderna nedan ser du till vänster en bild i redigeringsvyn och till höger bilden i presentationsvyn. Alltför många talare visar sina bilder i redigeringsvyn!

Med PowerPoint kan man starta presentationen från den första bilden genom att trycka på F5. Om man vill starta presentationen med den aktiva bilden ska man trycka på tangentkombinationen Alt + F5.
Redigeringsläge för presentationen, där redigeringsfunktionerna är synliga. I presentationsläget visas bara presentationen och en matt balk, inga redigeringsknappar.

Dela din presentation

Använd Teams eller Zoom för att dela din presentation med distansdeltagare. Båda programmen har en knapp för att dela skärmen.

 • Teams Dela innehåll-knapp finns uppe till höger i programmet
 • Zooms Share-knapp finns i verktygsfältet längst ner.

Observera att om du delar hela din skärm med andra kommer andra att se allt som händer på din skärm. Så välj det program du vill dela i listan.

Gå från en bild till en annan

Man kan gå från en bild till den nästa på olika sätt:

 • Tangentbordet: gå till följande bild med tangenten ”Pil nedåt” eller ”Page Down”. (Man kan också använda mellanslag eller Enter för att gå framåt.) Tangenterna ”Pil uppåt” och ”Page Up” går till föregående bild.
 • Musen: man kan använda bl.a. rullen på musen för att förflytta sig från bild till bild.

Observera att det under presentationens gång också syns ett svagt fält nere till vänster, se följande bild:

pp2016_himmeetnuolet

Med pilknapparna på bilden ovan kan man gå framåt och bakåt i presentationen. Med pennknappen får man fram en pennfunktion, med vilken man kan understryka delar av innehållet.

Att avbryta och avsluta en presentation

Om du vill kan du avbryta en presentation t.ex. för att höra publikens frågor. Då kan det vara händigt att ändra bilden på skärmen till svart eller vitt, beroedne på situationen.

Om man vill avbryta presentationen en stund kan man göra skärmen svart med PowerPoint genom att trycka på punkttangenten (.) på tangentbordet. Med kommatangenten (,) kan man göra skärmen vit. Man kommer tillbaka till presentationen genom att trycka på punkten eller kommat på nytt.

Man avslutar en bildpresentation genom att trycka på Esc.