Användarlicens

När du inleder dina studier undertecknar du en förbindelse i vilken du samtycker till att använda universitetets datatekniska utrustning i enlighet med bestämmelserna och anvisningarna. Det här gör du enklast på nätet i tjänsten för aktivering av elektroniska användarlicenser. Därefter ser du en översikt av dina användarlicenser med alla detaljer om de behörigheter som har beviljats dig (till exempel användarnamn).

I skyldigheterna förknippade med användarnamn ingår för samtliga examensstuderande även Helsingfors universitets datasäkerhetstest. Testet ska genomföras årligen och togs i bruk i februari 2022. Läs mer i testinstruktionerna i Studietjänsten.

Observera att du kan använda den elektroniska aktiveringstjänsten om du har a) en finsk personbeteckning och b) finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett av polisen beviljat elektroniskt personkort. Vänd dig till Helpdesk om du inte kan använda den elektroniska aktiveringstjänsten.

Användarnamn

När du aktiverar din användarlicens  får du ett användarnamn som bildats av ditt för- och efternamn. På bilden här nedan ser du uppgifterna om modellstuderande Raimo Keski-Vääntös användarnamn:

Bilden visar Raimo Keski-Vääntös namn, e-postaddress och användarnamn

Med användarnamnet kan du logga in i universitetets olika tjänster. Använd inte din e-postadress som inloggningsnamn: e-postadressen och användarnamnet är två olika saker!

Användarnamn för olika system

Förmodligen får du i början användarlicens endast för ett system. Om dina studier förutsätter det kan du emellertid också få användarlicenser för andra system.

  • Universitetets användarnamn eller AD-användarnamnet: alla studerandes primära användarnamn är det s.k. AD-användarnamnet som du loggar in med på universitetets datorer och i alla de vanligaste nättjänsterna, till exempel Sisu.
  • Övriga användarnamn: Ibland behöver du kanske också användarnamn för tester, konferenser eller gruppanvändarnamn som är i gemensamt bruk. Ansök om dem med eBlanketten. HU:s utomstående gäster har tillgång till HelsinkiUni Guest-gästnätverket som ger dem rätt att använda universitetets öppna trådlösa nät och tillgång till vissa tjänster som är begränsade till universitetets nätverk.
  • Vissa campus har dessutom egna, slutna system, som till exempel dataklasserna. Du behöver kanske en särskild användarlicens för att logga in dig på i dem. Du får mera information om dessa av dem som administrerar lokalerna.