Den studerandes bibliotek

Helsingfors universitetsbibliotek betjänar på fyra campus och online:

Kontrollera verksamhetsställenas läge och öppettider på Helsingfors universitets biblioteks webbplats Förutom att utföra ärenden på plats kan du även kontakta biblioteket via e-post, feedback-formulär eller under kundtjänsttid via telefon och chatt på bibliotekets webbplats.

Se nedan en kort introduktionsvideo om HU:s bibliotekstjänster!

Mer information om den bibliotekstjänsterna för studerande hittar du i Instruktioner för studerande.

Använd bibliotekets samlingar

Alla campusbiblioteks böcker och andra publikationer hittas i Helka-databasen. Du kan börja läsa e-böcker så fort du aktiverat ditt användarnamn vid universitetet. Helka-kortet är Helsingfors universitets bibliotekskort som du behöver för att låna tryckt material från Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen.

Även vissa böcker i bibliotek som inte hör till Helsingfors universitet kan hittas genom Helka databasen. Dessa bibliotek är till exempel Museiverkets bibliotek och Finska Litteratursällskapets bibliotek. Till Helsingfors universitet hör också Nationalbiblioteket, som har sin egen databas att söka i.

Arbete i biblioteket

Biblioteket har arbetsområden för olika behov. Färgkoderna för områdena anger om det är ett helt tyst utrymme, ett arbetsutrymme eller ett socialt utrymme. Bekanta dig med användarreglerna för bibliotekets utrymmen på bibliotekets webbplats, för att göra studierna smidigare för alla.

Färgkoder

Studeranden vid Helsingfors universitet kan boka ett grupparbetsutrymme med universitetets användarnamn i O365-kalendern för varje utrymme. Läs mer om grupparbetsutrymmenas utrustning och hur du bokar dem på bibliotekets webbplats.

Studeranden vid Helsingfors universitet kan skanna, skriva ut och kopiera med bibliotekets multifunktionsskrivare. Du kan ladda utskriftssaldot som behövs för att använda multifunktionsskrivarna i Unigrafias saldobutik.

Kurser och handledning i informationssökning

I kurserna och verkstäderna i biblioteket vid Helsingfors universitet kan du öva på kunskaperna för akademisk informationssamling, till exempel informationssökning och databasanvändning. Utbildning finns både på webben och på campus.

Du kan till exempel studera informationssamling, oavsett tid och plats, i bibliotekets MOOC-nätkursFör studeranden ordnar biblioteket också handledning för informationssökning och evenemang i Handledningshörnan.  Bibliotekets kursutbud presenteras i Instruktioner för studerande.