Den studerandes bibliotek

Helsingfors universitetsbibliotek betjänar på fyra campus och online:

Förutom att utföra ärenden på plats kan du även kontakta biblioteket via e-post, feedback-formulär eller under kundtjänsttid via telefon och chatt på bibliotekets webbplats.

Se videon om verksamhetsställena och tjänsterna vid Helsingfors universitets bibliotek. Längd 1 min 19 sek.

Det finns videor på denna webbplats som kräver att ”Statistics cookies” är tillåtna. Om du vill titta på videon kan du ändra dina cookieinställningar genom att trycka här och acceptera alla cookies.

Bekanta dig med bibliotekets tjänster genom att spela ett virtuellt rymningsspel, där du utför uppgifter som anknyter till biblioteket med ett Microsoft Forms-formulär. Spelet pågår under läsåret 2024–2025. Du hittar instruktioner för rymningsspelet på sidan Kurser på bibioteket (Studietjänsten).

Använd bibliotekets samlingar

Alla campusbiblioteks böcker och andra publikationer hittas i Helka-databasen. Du kan börja läsa e-böcker så fort du aktiverat ditt användarnamn vid universitetet. Helka-kortet är Helsingfors universitets bibliotekskort som du behöver för att låna tryckt material från Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen.

Även vissa böcker i bibliotek som inte hör till Helsingfors universitet kan hittas genom Helka databasen. Dessa bibliotek är till exempel Museiverkets bibliotek och Finska Litteratursällskapets bibliotek. Till Helsingfors universitet hör också Nationalbiblioteket, som har sin egen databas att söka i.

Arbete i biblioteket

Biblioteket har arbetsområden för olika behov. Färgkoderna för områdena anger om det är ett helt tyst utrymme, ett arbetsutrymme eller ett socialt utrymme.

Färgkodade skyltar för rekreationsområde, grupparbetsutrymme, tyst utrymme och läsområde.

Studerande vid Helsingfors universitet kan:

  • boka ett grupparbetsutrymme med universitetets användarnamn i Outlook-kalendern för varje utrymme.
  • förvara böcker och studieutrustning i en graduvagn som kan lånas och flyttas i bibliotekets lokaler till arbetsstationen.
  • studerande kan logga in med sina universitetsanvändarnamn på ett eget skrivbord i bibliotekets kioskdatorer. 

I Helsingfors universitets biblioteks lokaler och evenemang tillämpas bibliotekets principer för tryggare rum. Principerna påminner oss om att arbeta tillsammans för att göra biblioteket till en trygg miljö, där alla kan känna sig välkomna och uppskattade. 

Utskrift på biblioteket

Helsingfors universitets bibliotek har multifunktionsskrivare som kunderna kan använda för att skriva ut, kopiera och skanna. Instruktioner för användning av multifunktionsskrivarna finns på Helsingfors universitets biblioteks webbplats.

Kurser och handledning i informationssökning

I kurserna och verkstäderna i biblioteket vid Helsingfors universitet kan du öva på kunskaperna för akademisk informationssamling, till exempel informationssökning och databasanvändning. Utbildning finns både på webben och på campus.

Du kan till exempel studera informationssamling, oavsett tid och plats, i bibliotekets informationssöknings Moodle-nätkurs. För studeranden ordnar biblioteket också handledning för informationssökning och evenemang både på distans och i bibliotekets lokaler för de studerande.

Tillgängliga tjänster och studerande med individuella behov

Behöver du hjälp med användningen av bibliotekets utrymmen och samlingar på grund av en funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter? Kontakta bibliotekets kundtjänst för att avtala om individuella arrangemang.

Du kan till exempel få:

  • hjälp av personalen med att registrera dig som kund hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia  
  • en längre lånetid än vanligt för kursböcker
  • hjälp av personalen med att hämta böcker från hyllan
  • grupparbetsrum för eget bruk (upp till 2 timmar/person/dag)
  • personlig handledning i informationssökning för kandidat- eller magisteravhandling.

Information om överenskomna individuella arrangemang registreras i biblioteksanvändarens kunduppgifter i Helka-databasen. Informationen är endast synlig för bibliotekets kundtjänstpersonal.

Läs mer om bibliotekets lokaler och tjänster:
Alla bibliotekstjänster för studerande (Studietjänsten)
Tidtabeller och anmälningsinstruktioner för kurser i informationssökning (Studietjänsten)
Verksamhetsställenas läge och öppettider (bibliotekets webbplats)
Lokalernas användningsändamål och -regler (bibliotekets webbplats)
Tryggare rum i biblioteket (bibliotekets webbplats)
Utrustningen i grupparbetsrum och bokningsinstruktioner (bibliotekets webbplats)
Instruktioner om utskrift, skanning och kopiering (bibliotekets webbplats)
Instruktioner om att låna graduvagnar (bibliotekets webbplats)
Tillgängliga tjänster (bibliotekets webbplats)
-Individuella arrangemang på biblioteket (bibliotekets webbplats)
Kundrelation med Celia för högskolestuderande med lässvårigheter (Celias webbplats)