Den studerandes bibliotek

Helsingfors universitetsbibliotek betjänar på fyra campus och online:

Förutom att utföra ärenden på plats kan du även kontakta biblioteket via e-post, feedback-formulär eller under kundtjänsttid via telefon och chatt på bibliotekets webbplats.

Se videon om verksamhetsställena och tjänsterna vid Helsingfors universitets bibliotek. Längd 1 min 19 sek.

Använd bibliotekets samlingar

Alla campusbiblioteks böcker och andra publikationer hittas i Helka-databasen. Du kan börja läsa e-böcker så fort du aktiverat ditt användarnamn vid universitetet. Helka-kortet är Helsingfors universitets bibliotekskort som du behöver för att låna tryckt material från Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen.

Även vissa böcker i bibliotek som inte hör till Helsingfors universitet kan hittas genom Helka databasen. Dessa bibliotek är till exempel Museiverkets bibliotek och Finska Litteratursällskapets bibliotek. Till Helsingfors universitet hör också Nationalbiblioteket, som har sin egen databas att söka i.

Arbete i biblioteket

Biblioteket har arbetsområden för olika behov. Färgkoderna för områdena anger om det är ett helt tyst utrymme, ett arbetsutrymme eller ett socialt utrymme.

Färgkodade skyltar för rekreationsområde, grupparbetsutrymme, tyst utrymme och läsområde.

Studerande vid Helsingfors universitet kan:

  • boka ett grupparbetsutrymme med universitetets användarnamn i Outlook-kalendern för varje utrymme.
  • skanna, skriva ut och kopiera med bibliotekets multifunktionsskrivare. Man kan ladda utskriftssaldo för dessa i Unigrafias Saldobutik (på engelska).
  • förvara böcker och studieutrustning i en graduvagn som kan lånas och flyttas i bibliotekets lokaler till arbetsstationen.

Titta på instruktionsvideon om utskrift vid Helsingfors universitet. Videoklippet är på engelska, men du kan välja svenska undertexter i inställningarna längst ner. Längd 3 min 15 sek.

3.3 Utskrift på universitetet – textmotsvarighet (.docx)

I kurserna och verkstäderna i biblioteket vid Helsingfors universitet kan du öva på kunskaperna för akademisk informationssamling, till exempel informationssökning och databasanvändning. Utbildning finns både på webben och på campus.

Du kan till exempel studera informationssamling, oavsett tid och plats, i bibliotekets informationssöknings Moodle-nätkurs. För studeranden ordnar biblioteket också handledning för informationssökning och evenemang i Handledningshörnan.

Läs mer om bibliotekets lokaler och tjänster:
Alla bibliotekstjänster för studerande (Studietjänsten)
Tidtabeller och anmälningsinstruktioner för kurser i informationssökning (Studietjänsten)
Verksamhetsställenas läge och öppettider (bibliotekets webbplats)
Lokalernas användningsändamål och -regler (bibliotekets webbplats)
Utrustningen i grupparbetsrum och bokningsinstruktioner (bibliotekets webbplats)
Instruktioner om utskrift, skanning och kopiering, laddning av utskriftssaldo och användning av multifunktionsskrivare (bibliotekets webbplats)
Instruktioner om att låna graduvagnar (bibliotekets webbplats)