Val av korrekt verktyg

Eftersom det finns enorma mängder datorprogram, är det inte alltid så lätt att välja det mest lämpliga programmet i alla situationer. Följande tabeller kan ändå hjälpa dig att välja rätt verktyg för rätt situation. Tabellen visar dessutom de filformat som vanligen används för situationerna i fråga.

Läs mer om de verktyg som universitetet erbjuder i kapitel 2.2 Utrymmen och tjänster – Nedladdningsprogram.

Program för textredigering

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att skriva enkla anteckningar En texteditor: t.ex. NotePad (Anteckningsblock) i Windows eller Nano i Linux. TXT
Att skriva en essä, studieuppgift eller t.ex. pro gradu Textbehandlingsprogram: till exempel Microsoft Word eller gratisprogrammen LibreOffice. bl.a. DOC och DOCX med Word, ODT i OpenOffice och LibreOffice. De flesta programmen kan dessutom hantera RTF-filer!
Att publicera ett dokument på Internet så att formateringen inte förändras Program med vilka man kan skapa PDF-filer: t.ex. Microsoft Word, Adobe Acrobat. PDF

Program för hantering av tabeller

Observera att du inte behöver använda tabellprogram för att skapa en enkel tabell: det går t.ex. att skapa tabeller med de flesta textbehandlingsprogrammen.

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att skapa en tabell och grafer med invecklade kalkyleringsformler Ett kalkylprogram: t.ex. Microsoft Excel, OpenOffice Calc bl.a. XLS och XLSX i Excel, ODS i  Calc
Hantering av en tabell som innehåller statistik Ett statistikprogram eller kalkylprogram: t.ex. SPSS eller Excel bl.a. SAV i SPSS och XLS i Excel

Program för hantering av bildpresentationer

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att skapa och visa en bildpresentation som består av elektronisk text, bilder och övriga element. Ett presentationsprogram: t.ex. Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress PPT och PPTX i Powerpoint, ODP i Impress

Program för hantering av bitkartebilder

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att vända, beskära, ändra storlek o.s.v. på bitkartebilder
  • Bildbehandlingsprogram: t.ex. Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro, Pixlr eller GIMP
  • Applikationen Foton (Photos) i Windows
Filformat som inte är beroende av program: JPEG, TIFF, PNG, BMP

Program för hantering av vektorgrafik

Uppgift Rekommenderat program Filformat
Att rita och sammanställa posters, planscher, diagram o.s.v. Ett program med vilket man kan rita vektorgrafik: t.ex. CorelDraw, LibreOffice Draw AI i Adobe Illustrator, EPS, CDR i CorelDraw

Ombrytningsprogram och nätpublikationsverktyg

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att ombryta en bok  Ett ombrytningsprogram: t.ex. Adobe InDesign i Windows eller LaTeX i Linux. INDD i Indesign
Att skapa enkla webbsidor (skrivna med XHTML) En texteditor: t.ex.  NotePad eller Emacs HTML, XHTML
Underhåll av en webbsajt
  • WordPress
  • Ett nätpublikationsverktyg såsom Sway, som är en del av Office 365-verktygen
  • Adobe Spark
HTML, XHTML, PHP (ett programmeringsspråk)

HU erbjuder sina studerande färdiga mallar för dokument, overheadbilder m.m. Dokumentmallarna finns i materialbanken för den visuella profilen, dit du har tillträde från HU:s nätverk.