Val av korrekt verktyg

Eftersom det finns enorma mängder datorprogram, är det inte alltid så lätt att välja det mest lämpliga programmet i alla situationer. Följande tabeller kan ändå hjälpa dig att välja rätt verktyg för rätt situation. Tabellen visar dessutom de filformat som vanligen används för situationerna i fråga.

Läs mer om de verktyg som universitetet erbjuder i kapitel 2.

Program för textredigering

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att skriva enkla anteckningar En texteditor: t.ex. NotePad (Anteckningsblock) i Windows eller Nano i Linux. TXT
Att skriva en essä, studieuppgift eller t.ex. pro gradu Textbehandlingsprogram: till exempel Microsoft Word eller gratisprogrammen LibreOffice. bl.a. DOC och DOCX med Word, ODT i OpenOffice och LibreOffice. De flesta programmen kan dessutom hantera RTF-filer!
Att publicera ett dokument på Internet så att formateringen inte förändras Program med vilka man kan skapa PDF-filer: t.ex. Microsoft Word, Adobe Acrobat. PDF

Program för hantering av tabeller

Observera att du inte behöver använda tabellprogram för att skapa en enkel tabell: det går t.ex. att skapa tabeller med de flesta textbehandlingsprogrammen.

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att skapa en tabell och grafer med invecklade kalkyleringsformler Ett kalkylprogram: t.ex. Microsoft Excel, OpenOffice Calc bl.a. XLS och XLSX i Excel, ODS i  Calc
Hantering av en tabell som innehåller statistik Ett statistikprogram eller kalkylprogram: t.ex. SPSS eller Excel bl.a. SAV i SPSS och XLS i Excel

Program för hantering av bildpresentationer

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att skapa och visa en bildpresentation som består av elektronisk text, bilder och övriga element. Ett presentationsprogram: t.ex. Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress PPT och PPTX i Powerpoint, ODP i Impress

Program för hantering av bitkartebilder

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att vända, beskära, ändra storlek o.s.v. på bitkartebilder
  • Bildbehandlingsprogram: t.ex. Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro, Pixlr eller GIMP
  • Applikationen Foton (Photos) i Windows
Filformat som inte är beroende av program: JPEG, TIFF, PNG, BMP

Program för hantering av vektorgrafik

Uppgift Rekommenderat program Filformat
Att rita och sammanställa posters, planscher, diagram o.s.v. Ett program med vilket man kan rita vektorgrafik: t.ex. CorelDraw, LibreOffice Draw AI i Adobe Illustrator, EPS, CDR i CorelDraw

Ombrytningsprogram och nätpublikationsverktyg

Uppgift Rekommenderat program
Filformat
Att ombryta en bok  Ett ombrytningsprogram: t.ex. Adobe InDesign i Windows eller LaTeX i Linux. INDD i Indesign
Att skapa enkla webbsidor (skrivna med XHTML) En texteditor: t.ex.  NotePad eller Emacs HTML, XHTML
Underhåll av en webbsajt
  • WordPress
  • Ett nätpublikationsverktyg såsom Sway, som är en del av Office 365-verktygen
  • Adobe Spark
HTML, XHTML, PHP (ett programmeringsspråk)

För mer information om de verktyg som universitetet erbjuder för olika ändamål, se kapitel 2!

HU erbjuder sina studerande färdiga mallar för dokument, overheadbilder m.m. Dokumentmallarna finns i materialbanken för den visuella profilen, dit du har tillträde från HU:s nätverk.