F.2 Textbehandling

Man kan skriva anteckningar och oformaterad text med en texteditor, men om man ska producera mera krävande dokument behöver man oftast ett textbehandlingsprogram (Word Processor). Med textbehandlingsprogram kan man bl.a. infoga bilder i ett dokument, skapa tabeller och utnyttja strukturerad databehandling som t.ex. layout (läs mera om strukturering). I det här avsnittet kommer vi bl.a. att se på följande saker:

  • hantering av inställningar för sidor
  • hur man skapar en innehållsförteckning
  • numrering av sidorna
  • användning av tabeller och bilder i dokument
  • att lagra i olika filformat och att skriva ut

De ovannämnda funktionerna kommer att demonstreras med textbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Funktionerna är dock liknande i alla textbehandlingsprogram, som t.ex. i  LibreOffice Writer.