Kännetecknande för HU:s Windows-datorer

Användningen av HU:s datorer skiljer sig inte väsentligt från användningen av vilken som helst dator med operativsystemet Windows. Men HU:s datorer har ändå vissa speciella egenskaper: Här redogör vi för:

 • Lagring och hemkatalog på HU:s Windows-datorer
 • Installering av program i programportalen
 • Återställning av filer som raderats ur hemkatalogen

Lagring i Windows-nätet

Varje användare av Windows-nätet har en egen hemkatalog som han eller hon kan spara sina egna filer i. Hemkatalogerna finns på servrar som reserverats för detta ändamål: när du loggar in i universitetets Windows-nät ger servern på basis av användarnamnet tillgång till den server där din hemkatalog finns. Eftersom hemkatalogen inte finns på arbetsstationen som du använder utan på nätet kallas hemkatalogen ofta “nätskiva”.

Öppna Utforskaren (File explorer), som du hittar t.ex. i startmenyn eller i aktivitetsfältet nertill på skärmen. Klicka på This PC (Den här datorn). På HU:s Windows-arbetsstationer ser du din egen hemkatalog som en nätverksdisk markerad med bokstaven Z (nedan är en bild på Raimo Keski-Vääntös hemkatalog).

Arbeten som sparats i hemkatalogen säkerhetskopieras automatiskt flera gånger per dygn. Vid sidan av god datasäkerhet är fördelen med att spara filer på nätverksdisken att du kan komma åt filerna var än i världen du befinner dig. Du har också tillgång till universitetets Z-nätverksdisk utanför universitetets nätverk (mera om ämnet här).

Observera att filer som du sparar på vissa andra ställen i universitetets Windows-datorer också styrs direkt till din egen hemkatalog:

 • Filer som du sparar i mappen Documents lagras i undermappen Documents på din Z-nätskiva
 • Filer som du sparar på skrivbordet (Desktop) lagras i undermappen Desktop på Z-skivan.

Vid behov kan du spara filer som till exempel inte får plats i din hemkatalog när skivutrymmet är fullt direkt på hårddisken. För det här ändamålet finns mappen HY-tempC-stationen i HU:s datorer. Du kan också skapa undermappar i mappen HY-temp. Du har tillgång till filer som du har lagrat i de här undermapparna endast med ditt användarnamn och de finns endast i den arbetsstations hårdskiva som du sparade filerna på. Dessutom förbehåller sig IT-centret rätten att tömma innehållet i katalogen t.ex. i samband med uppdatering av datorn, så lagra inte viktiga filer i HY-temp-katalogen!

Kom ihåg när du använder nätskivan:

 • En skivkvot eller så kallad quota har vanligen ställts in för nätskivan. Akta dig för att fylla upp denna kvot – annars kan du inte lagra ens dina halvfärdiga arbeten på nätskivan!
 • Om du i misstag raderar en viktig fil på nätskivan kan personalen vid datorcentralen sannolikt hjälpa dig att återställa den. Ofta kan du också själv återställa en fil (läs mera om återställning).

Skivkvoten i hemkatalogen

Lagringskvoten i universitetets Windows-nätverk är 100 gigabyte.

Kontrollera din skivkvot med jämna mellanrum så att den inte fylls upp plötsligt. Om skivan blir full leder det ofta till att du får problem med att använda systemet. Om utrymmet i din hemkatalog tar slut kan du inte lagra nya filer förrän du har skapat plats för dem genom att radera andra filer i din hemkatalog.

Kontroller din hemkatalog så här:

 1. Öppna fönstret My computer (Datorn) på universitetets arbetsstation
 2. Ta fram din hemkatalog (Z:).
 3. Börja med att högerklicka på ikonen för hemkatalogen.
 4. Välj Properties (Egenskaper) i menyn som öppnas.
 5. Kontrollera hur mycket utrymme som har använts i fönstret Properties.

Installering av program i programportalen

De vanligaste programmen installeras på universitets datorer automatiskt. Några program, som inte används så mycket, installeras inte på alla datorer, utan du kan själv beställa en installation av dem med hjälp av den lätthanterliga programcentralen, Software center. Du hittar Software Center i Start-menyn under HU-katalogen eller genom att skriva ”software center” när startmenyn är öppen. Klicka på sökresultatet som Windows erbjuder för att öppna Software Center.

Med hjälp av Software center installeras programmen automatiskt, så du behöver inte fundera över vilka inställningar du ska ha eller var programmen installeras. På webbplatsen Helpdesk finns en detaljerad bruksanvisning.

Återställning av filer som raderats ur hemkatalogen

Om du av misstag råkar radera fel fil i din nätkatalog i universitetets dator kan du försöka återställa den själv med den så kallade Previous versions (Tidigare versioner)-funktionen. Du kan återställa tidigare versioner av en fil i en mapp genom att högerklicka på mappen, välja Properties (Egenskaper) i menyn som öppnas och sedan fliken Previous versions (Tidigare versioner) i fönstret som öppnas.  På den här mellanfliken kan du välja vilken version av den lagrade säkerhetskopian du vill ha. Återställ genom att klicka på (Restore) Återställ.

Återställning förutsätter att man hunnit göra en säkerhetskopia av filen. I den återställda versionen finns inte de ändringar som du har sparat efter den senaste automatiska säkerhetskopieringen. Dessutom har säkerhetskopieringen vissa tidsbegränsningar. Närmare information finns på webbplatsen Helpdesk.

Om du inte själv lyckas återställa filerna kan du i nödfall också begära återställning på adressen helpdesk@helsinki.fi. Observera emellertid att det med säkerhet endast går att återställa filen på det ovan beskrivna viset om den har varit lagrad i hemkatalogen. Det går inte att återställa filer i din egen dator på samma sätt. Kom ihåg att det bästa sättet att undvika problem är att göra säkerhetskopior!