Redigering av video

Innan du påbörjar redigeringsarbetet

Den inspelade videon behöver ofta redigeras efteråt. När det är som enklast är det fråga om en enskild videofil (klipp på videoredigeringsspråk) där det finns någon onödig del som du vill klippa bort eller till exempel störande olika volymnivåer mellan scenerna som du vill jämna ut. Mer ambitiösa videoprojekt kan innehålla material från flera olika filmkällor i tiotals eller hundratals separata klipp som behöver kombineras till en helhet – i detta fall bör du vara beredd på ett något större jobb eftersom redigering av en video ofta är mycket tidskrävande!

Tänk alltså på följande saker:

 • Reservera tillräckligt med tid för redigering.
 • Ett bra manuskript hjälper till att hålla ihop projektet.
 • Håll god ordning på dina videofiler.
 • Se till att videoklippet du redigerar bearbetas på en maskin som har tillräckligt med ledigt lagringsutrymme.

Redigeringsprogram

Videoredigeringsprogram är oftast icke-destruktiva till sin natur, vilket innebär att programmet inte i sig redigerar de inspelade videofilerna utan de ursprungliga videorna förblir intakta. Redigeringsprogrammet skapar en så kallad projektfil med individuella videoklipp och redigeringar, texttillägg, etc. som gjorts i redigeraren sparas i projektet som sedan exporteras till en egentlig ny videofil i önskat publiceringsformat.

Till skillnad från många andra program skadar därför videoredigeringsprogram inte de ursprungliga videoklippen, utan hänvisar snarare till dem – du bör av denna orsak vara försiktig med var videoklippen ursprungligen finns, för om du flyttar videoklipp från en plats till en annan kan ett av dina videoprojekt sluta fungera. Den ljusa sidan är att om klippningen går fel och du inte märker det i tid, kan du bara importera en ny referens till projektet från den ursprungliga videon och göra de nödvändiga ändringarna där.

Videobehandling med Screencast-o-matic-programmets redigerare

Det föregående kapitlet handlade om att filma en skärminspelningsvideo med hjälp av programmet Screencast-o-matic (mer allmänt känd som “SOM”), men detta program kan också importera en fil som skapats i ett annat program och bearbeta den i SOM:s redigerare. Gå till din webbläsare och få hjälp från Helpdesks instruktionssida för Screencast-o-matic här.

 1. Om du klickar på en videos tidslinje öppnas menyn Tools där du kan välja mellan ett antal effekter och åtgärder som kan tillämpas på videoklippet. Välj till exempel effekten Cut för att klippa ut någon del av videon och markera sedan det område som ska tas bort. Olika färger i tidslinjen korrelerar med menyn Tools och anger vilken effekt som har tillämpats.
  Bild: SOM verktyg
 2. Effekter kan också tas bort i efterhand genom att klicka på deras färgkodade position i tidslinjen, välja effektens ikon i snabbmenyn som öppnas och Remove. Du kan alltså också återställa ett klipp som du har raderat med effekten Cut.
  Bild: SOM ta bort effekt
 3. Genom att klicka på förstoringsglaset i det nedre högra hörnet kan du välja hur nära man zoomar tidslinjen, vilket gör det lättare att välja mer exakta klippunkter i en lång video. Du kan också välja en position i tidslinjen mer exakt med vänsterpilen och högerpilen på tangentbordet istället för att använda musen.
  Bild: Zooma in SOMs tidslinje

Övriga alternativ

Windows har nu den inbyggda enkla videoapplikationen Video editor. Sök till exempel efter ”Video” i Windows sökfält för att hitta den. Programmet är praktiskt taget en del av Windows Foton (Photos)-bildvisarprogrammet, så man kan starta Video editor lite icke-intuitivt också via Foton.
Bild. Win 10 video editor

Med detta program lyckas simpla redigeringar, som att ta bort onödiga klipp, lätt med funktionerna Trim och Split.  Tyvärr har bearbetningen av ljudspår förenklats för mycket i detta nya gratisprogram.

Maskiner med Linux har flera gratis videoredigeringsprogram med öppen källkod, varav  Kdenlive rekommenderas för mer krävande arbete och Shotcut för lättare redigeringar.