E-resurserna: användarvillkor och distansanvändning

Användarvillkor för e-material

Om du har behörighet till Helsingfors universitets datasystem eller är en lokal kund i universitetsbiblioteket har du rätt att använda Helsingfors universitets biblioteks e-publikationer och databaser samt skyldighet att följa användarvillkoren. Användarvillkoren för resurserna anges i licensavtalen. Brott mot användarvillkoren kan leda till att alla användare vid Helsingfors universitet förlorar rättigheten till resursen.

Du får

  • bläddra och söka i resurserna
  • i rimliga mängder kopiera, skriva ut och spara sökresultat och enskilda artiklar som du använder i dina studier, din undervisning eller din forskning
  • överlåta enskilda artiklar för personligt bruk åt någon annan, med syfte att främja den vetenskapliga kommunikationen
  • använda resurserna som elektroniskt kursmaterial i undervisningen vid Helsingfors universitet genom att länka till dem

Du får inte

  • använda resurserna eller delar av dem för kommersiella ändamål
  • sprida, sälja eller göra ändringar i materialet eller skapa härledda verk utgående från det
  • använda programvara som systematiskt laddar ner resurserna

Logga ut från e-boken eller databasen när du inte mera behöver den. I vissa fall kan endast ett begränsat antal användare använda e-resursen åt gången.

Distansanvändning av e-material  

Du kan använda Helsingfors universitets biblioteks böcker, artiklar och tidskrifter på distans med Helsingfors universitets användarnamn. När du har hittat det material du vill ha klickar du på länken till materialet i Helka.   

Om ett fönster öppnas som ber om inloggning till Helsingfors universitet anger du ditt användarnamn och lösenord för att komma åt materialet.  

Du kan hitta en bok eller artikel från Helsingfors universitets biblioteks samlingar någon annanstans på webben, men materialet kan inte nödvändigtvis öppnas utan autentisering med universitetets användarnamn.   

Helka ger även distansåtkomst till databaser som biblioteket har förvärvat, till exempel Scopus eller Web of Science.   

Alternativt kan du distansanvända material från Helsingfors universitets bibliotek med hjälp av VPN.

Det finns videor på denna webbplats som kräver att ”Statistics cookies” är tillåtna. Om du vill titta på videon kan du ändra dina cookieinställningar genom att trycka här och acceptera alla cookies.

Se videon om fjärranvändning av material vid Helsingfors universitets bibliotek. Längd 4 min 8 sek. Videoklippet är på finska, men du kan välja svenska undertexter i inställningarna längst ner.

3.4 Fjärranvändning av material – textmotsvarighet (.docx)

Läs mer:
Instruktioner om hur du installerar och använder ett VPN (IT-centrets webbplats)
Mer detaljerade instruktioner om distansanvändning av bibliotekets e-material (Helsingfors universitets biblioteks webbplats)