Utföra sökning

Använd olika söktekniker när du söker information i vetenskapliga databaser. Databaser har oftast enkel sökning på startsidan och länk till avancerad sökning.  

På Helkas startsida visas som standard en enkel sökning, som du sedan kan avgränsa med olika alternativ. På bilden av Helkas startsida pekar en pil på den enkla sökningen. Om du klickar på Avancerad sökning på startsidan kommer du till den avancerade sökningen. 

Startsidan i gränssnittet för sökning i Helka, en pil pekar på den grundläggande sökningen och länken till den avancerade sökningen är inringad.

Helkas enkla sökning och avancerade sökning.

Den enkla sökningen i Helka är tillräcklig för de flesta informationssökningssituationer, till exempel när du letar efter en viss bok i bibliotekets samlingar. I Helkas avancerade sökning kan du göra mer mångsidiga sökningar än i den grundläggande sökningen.   

Exemplen på användning av enkel och avancerad sökning nedan är från Helka-databasen. Även andra databaser, inklusive internationella databaser, fungerar dock på liknande sätt. Om du vill lära dig hur du använder sökfunktionerna i en viss databas bör du bekanta dig med databasens egna instruktioner, som till exempel finns i funktionerna Help eller Vägledning.   

Enkel sökning

I en enkel sökning (basic search) kan du själv skriva in söktekniker såsom AND, OR, NOT eller frastecken. Du kan trunkera ord med trunkeringstecken: till exempel är trunkeringstecknet i Helka * . Vissa databaser kan använda andra trunkeringstecken, så du bör kontrollera trunkeringsmetoderna i databasinstruktionerna.  

Pilen pekar på den enkla sökningen i Helkas användargränssnitt.

Enkel sökning i Helka-databasen

Avancerad sökning

Du kan också använda avancerad sökning (advanced search) för att söka information. I Helka kan sökningen fokuseras på exempelvis författare, ämne, materialtyp, språk eller publiceringsdatum. Utöver dessa kan du i vissa internationella databaser också söka på till exempel abstrakt (abstract) eller ämnesord (subject terms). När du använder olika sökfält preciseras sökresultaten och du får färre resultat.  

Sökteknikerna AND, OR och NOT kan väljas mellan sökraderna i rullgardinsmenyer, såväl i Helka som i många internationella databaser.  

Databasernas sökfunktioner kan variera, så det är en bra idé att kontrollera databasernas sökinstruktioner. 

Avancerad sökning i Helka-databasen. I sökfiltret markeras Alla fält, där sökningen kan avgränsas till exempel efter upphovsman eller ämne.

Avancerad sökning i Helka-databasen. Under ”Alla fält” kan du fokusera sökningen på till exempel författare, ämne, typ av material, språk eller tidpunkt för publicering.

Sökhistorik och nyhetsvakt

Många databaser (såsom Helka) har en sökhistorikfunktion som gör att du kan återgå till dina tidigare informationssökningar. Dina sökningar samlas i din sökhistorik, som finns kvar under samma session. Om du vill behålla sökningar för senare användning måste du spara sökningarna i databasen. Du kan också skapa en nyhetsvakt (sökvakt, alert, alarm) för din sparade sökning. För att spara dina sökningar måste du vara inloggad i databasen. I Helka loggar du in med ditt universitetsanvändarnamn. I internationella databaser måste du först skapa ett eget användarkonto i tjänsten och logga in.  Kontrollera i anvisningarna för den databas du använder hur sökhistoriken och nyhetsvakten fungerar i den. 

Sökhistorik i Helka-databasen, som vidare öppnar alternativet Spara sökning.

Sökhistorik (search history) i Helka-databasen. ”Sökhistorik” är inringat i dina uppgifter. Via sidan som öppnas där kan du spara din sökning (en pin – liknande ikon).

Sparade sökningar i Helka-databasen, under den inringade ikonen till höger på sidan, där det är möjligt att göra en sökvakt.

Punkten Sparade sökningar i Sökhistoriken och klockikonen där man kan ställa in en sökvakt är inringade i sökhistoriken.