Utföra sökning

Ofta har databaser en enkel sökruta på startsidan och länkar till full avancerad sökning. I de avancerade finns det flera sökfält. Ofta finns det möjlighet att söka antingen i all information som finns i databasen eller specifera sökningen till att gälla ett visst fält, till exempel titel eller författare.

På Helkas startsida visas som standard en grundläggande sökning, som du kan avgränsa med olika alternativ. På bilden av Helkas startsida pekar en pil på den grundläggande sökningen. Om du klickar på Avancerad sökning på startsidan får du fram den avancerade sökningen.

Startsidan i gränssnittet för sökning i Helka, en pil pekar på den grundläggande sökningen och länken till den avancerade sökningen är inringad.

Helkas grundläggande och avancerade sökning

Helkas grundläggande sökning är tillräcklig i de flesta informationssökningssituationer, till exempel när du letar efter en specifik bok i bibliotekets samlingar. I Helkas avancerade sökning kan du kombinera ord på ett mer mångsidigt sätt än i den grundläggande sökningen.   

De följande exemplen är från databasen Academic Search Complete (EBSCO). Du kommer till databasen via Helka genom att skiva in sökorden ”Academic Search Complete EBSCO”.

Enkel sökning

I en enkel sökning (basic search) kan du söka på antingen ett ord eller flera ord. I enkel sökning kan du använda trunkering och frassökning. Du kan kombinera dina sökord på olika sätt genom att skriva AND/OR/NOT mellan dina sökord.

Grundläggande sökning i databasen (basic search)

Grundläggande sökning i databasen Academic Search Complete (EBSCO)

För mer information kan du titta på den engelskspråkiga hjälpvideon om grundläggande sökning: EBSCOhost Basic Search – Tutorial (YouTube). Längd 2 min. 11 sek.

Avancerad sökning

Användare som är inloggade i många databaser kan skapa sökvakter eller spara sökhistorik för senare användning. Detta förutsätter att du skapar ett eget konto i tjänsten. I sökhistoriken (search history) kan du återgå till tidigare sökningar och revidera dem. Din sökhistorik ligger kvar under hela tiden som du arbetar i databasen.

Avancerad sökning (advanced search) ger dig tre sökrutor där du kan skriva in och kombinera dina söktermer.  I avancerad sökning kan du kombinera  sökord med hjälp av booleska operatorer AND, OR, NOT. I avancerad sökning kan du rikta din sökning till något av de  fält t. ex författare, abstracts, titel eller ämnesord.

Avancerad sökning i databasen (select a field option > advanced search > TI Title)

Avancerad sökning i databasen Academic Search Complete (EBSCO)

För mer information kan du titta på den engelskspråkiga hjälpvideon om avancerad sökning: EBSCOhost Advanced Searching – Tutorial (YouTube). Längd 2 min. 36 sek.

Sökhistorik

Användare som är inloggade i många databaser kan skapa sökvakter eller spara sökhistorik för senare användning. Detta förutsätter att du skapar ett eget konto i tjänsten. I sökhistoriken (search history) kan du återgå till tidigare sökningar och revidera dem. Din sökhistorik ligger kvar under hela tiden som du arbetar i databasen.

Sökhistorik i databasen (search history)

Sökhistorik i databasen Academic Search Complete (EBSCO)

För mer information kan du titta på den engelskspråkiga hjälpvideon om sökhistorik: Using the EBSCOhost Search History – Tutorial (YouTube). Längd 2 min. 12 sek.

Mera information om sökningar kan du hitta i respektive databas hjälptexter.