Utföra sökning

Ofta har databaser en enkel sökruta på startsidan och länkar till full avancerad sökning. I de avancerade finns det flera sökfält. Ofta finns det möjlighet att söka antingen i all information som finns i databasen eller specifera sökningen till att gälla ett visst fält, till exempel titel eller författare. Här är exempel från en internationell databas Academic Search Comlete (EBSCO).

Enkel sökning

I en enkel sökning (basic search) kan du söka på antingen ett ord eller flera ord. I enkel sökning kan du använda trunkering och frassökning. Du kan kombinera dina sökord på olika sätt genom att skriva AND/OR/NOT mellan dina sökord.

Läs mera om olika söktekniker.

Grundläggande sökning i databasen (basic search)

Avancerad sökning

Avancerad sökning (advanced search) ger dig tre sökrutor där du kan skriva in och kombinera dina söktermer.  I avancerad sökning kan du kombinera  sökord med hjälp av booleska operatorer AND, OR, NOT. I avancerad sökning kan du rikta din sökning till något av de  fält t. ex författare, abstracts, titel eller ämnesord.

Avancerad sökning i databasen (select a field option > advanced search > TI Title)

Sökhistorik

Användare som är inloggade i många databaser kan skapa sökvakter eller spara sökhistorik för senare användning. Detta förutsätter att du skapar ett eget konto i tjänsten. I sökhistoriken (search history) kan du återgå till tidigare sökningar och revidera dem. Din sökhistorik ligger kvar under hela tiden som du arbetar i databasen.

Sökhistorik i databasen (search history)

Mera information om sökningar kan du hitta i respektive databas hjälptexter.