Sociala medier, webbtjänster och applikationer

På denna sida behandlas sociala medier främst med tanke på universitets datasäkerhet och integritetsskydd.

De senaste åren har nätkommunikationen igen fått nya former då tjänster som baserar sig på decentraliserad, nätverkad kommunikation har blivit allt mer allmänna, och delvis ersatt mera traditionella former av nätkommunikation så som e-post. Sådana tjänster buntas ofta ihop under paraplybegreppet sociala medier. Det gäller särskilt Facebook, Instagram och X, som numera används i hela världen, för både privat och kommersiell kommunikation.

Sociala medier kan vara till bra hjälp för studier och arbete, samt för annan kommunikation. Du bör dock komma ihåg att kommunikationen i dessa medier sällan är helt privat. I sociala medier, liksom i andra medier, kan därför tanklöst agerande, som man trodde var ofarligt, ha oanade följder.

Eftersom kommunikationen i till exempel Facebook och X sällan är helt privat bör man noga överväga till vem och hur man framför sin sak i social medier.

Detsamma gäller också videor och bilder: om du laddar upp bilder på nätet ska du alltid fundera kring hurdana bilder det handlar om och vem vill du och de personer som syns på dem att skall se dem.

Begränsning av synlighet

Med många tjänster kan man begränsa synligheten för meddelanden, bilder och andra filer, antingen med ett lösenord eller genom att begränsa åtkomsten till en viss grupp människor. Det lönar sig att överväga om man faktiskt vill dela med sig bilder från en akademisk sits som fortsatte till arla morgonstund till sin svärmor eller en framtida arbetsgivare – för att inte tala om vilt främmande människor. Det lönar sig alltid att bekanta sig med sekretessinställningarna hos webbtjänsten du använder, och ställa in dem enligt dina preferenser.

Dessutom föreskrivs om publicering på nätet av bilder av andra människor i lagar om integritetsskydd. Du ska alltid be de personer som förekommer på bilderna om tillstånd att publicera bilderna. Du bör i synnerhet undvika att koppla personernas namn till bilder som är allmänt tillgängliga utan deras samtycke. Mer information om individers integritetsskydd finns i kapitel Individens dataskydd.

Bedrägerier och skadeprogram

Som överlag på nätet sprids diverse bedrägerier och skadeprogram genom sociala medier. Bluffmakare och brottslingar strävar efter att på olika sätt utnyttja känslan av trygghet som förknippas med det familjära i sociala medier:

  • infiltrera vänkretsar genom att låtsas vara någon de känner
  • sprida skadeprogram eller liknande genom en spännande länk som bifogats till ett massutskick
  • vidare delning av skadeprogrammet eller personuppgifter, till exempel genom att låtsas vara ett spel, en tävling, en enkät eller en direktsändning.

Generativ artificiell intelligens och informationssäkerhet 

Generativ artificiell intelligens som baserar sig på stora språkmodeller har blivit ett ämne för offentlig debatt under den senaste tiden. Fler och fler tillämpningar av generativ AI växer fram, både för textgenerering och redigering (t.ex. ChatGPT) samt till exempel för generering av bilder (t.ex. Dall-E, Midjourney).

Om du vill använda AI som stöd i dina studier, läs Helsingfors universitets allmänna principer för användning av AI samt AI-anvisningar för studerande.

Ur informationssäkerhetssynpunkt är det viktigt att vara särskilt uppmärksam på följande när du använder generativ artificiell intelligens:

Vänligen bekanta dig med användarvillkoren för tjänsterna när du använder AI-applikationer. Var särskilt uppmärksam på om tjänsteleverantören använder de uppgifter du har angett i tjänsten, till exempel för att träna AI-modellen, eller om de uppgifter du har angett lagras i tjänsten.

Kontrollera alltid själv att de data som genereras av AI är korrekta. Läs mer om användningen av AI-genererade data i kapitlet Datainsamling.

Kom ihåg att generativa AI-tjänster praktiskt taget alltid är molntjänster. Överväg alltid noggrant vilket innehåll du lägger till i molntjänsterna. Till exempel rekommenderar universitetet Microsoft Copilot endast för behandling av offentliga eller öppna data, och det är inte alls lämpligt för behandling av personuppgifter.

Helsingfors universitet rekommenderar att man i första hand använder de AI-verktyg som universitetet tillhandahåller i studierna. Dessa är applikationen Microsoft Copilot with commercial data protection, som är tillgänglig för alla studerande och anställda som är över 18 år, samt CurreChat, som är avsedd för undervisning och som läraren kan börja använda på sina egna kurser om hen vill. Du kan fråga din lärare om du kan använda CurreChat. Läs mer om de AI-verktyg som universitetet erbjuder och hur du använder dem på IT Helpdesks hjälpwebbplats

Dina fotspår på nätet

Trots deras sekretessinställningar har vissa sociala medier förbehållit sig rätten att utnyttja sina användares information och bilder. Det lönar sig alltså att läsa användningsvillkoren för tjänsterna du vill använda, så att du vet vad du ger ditt samtycke till!

Tyvärr har vissa tjänster börjat ändra sina användningsvillkor “på flygande fot” och till och med utan att informera användarna om detta. Dessa förändringar har ofta lett till att skyddet för användarnas integritet har försämrats. Det kan också visa sig vara överraskande svårt att lösgöra sig från en tjänst. I vissa tjänster har möjligheten att ta bort ett användarkonto gömts bortom många krumbukter, och också efter att man lyckats finna den behåller tjänsten rätten att utnyttja information och filer som du en gång infört i den.

Då till exempel identitetsstölder (källa: Wikipedia) har blivit alltmer vanliga är det särskilt viktigt att du är medveten om hurdan information det finns om dig på den öppna webben. Genom att kombinera oförsiktigt given information från olika sociala medier kan en illasinnad person till exempel lyfta ett snabblån på flera hundra euro i ditt namn.

Då du för in information eller bilder av dig själv eller andra på nätet där alla har tillgång till dem ska du ta i beaktande att du inte nödvändigtvis längre har någon kontroll över hur de kommer att utnyttjas!

Det är särskilt viktigt att läsa användningsvillkoren för alla applikationer du använder: oavsett sekretessinställningar behåller många tjänster rätten att samla in, använda, och sprida sina användares information och filer så som de själva behagar. Det enda sättet att förhindra sådan verksamhet är att inte använda tjänster som bryter mot sekretessen!

Var noggrann med hurdana behörigheter apparna du installerar på telefonen kräver och vilka behörigheter du beviljar dessa appar. Beakta också andra: om du beviljar onödiga behörigheter kan du också äventyra sekretessen vad gäller kontaktuppgifterna för dina bekanta och andra kontakter.