3.2 Informationssökning

Kapitel 3.2. böcker på hyllan helsingfors universitets logotyp webbadress helsinki.fi/helka

Med informationssökning avser man att man söker efter information från olika informationskällor eller informationssökningssystem, t.ex. en databas eller en söktjänst på Internet.  I det här kapitlet behandlas förutsättningarna för att informationssökningen ska lyckas, t.ex. valet av sökord, förverkligandet av informationssökningar och utvärdering av sökresultaten.