1.4 E-post

Med e-post kommunicerar du snabbt och effektivt i bland annat frågor som gäller studierna. I det här avsnittet går vi bland annat igenom:

  • hur du sänder och mottar meddelanden
  • hur du skickar filer som bilagor och hanterar dem
  • skräppost och filtrering av skräppost
  • hur du kan göra e-postprogrammet och hanteringen av meddelanden mera effektivt