Studentens digitalkompetens

Student’s digital skills in English | Opiskelijan digitaidot suomeksi

Detta läromaterial har utvecklats med tanke på studerande som utför Studentens digitalkompetens vid Helsingfors universitet. Materialet är planerat som studiematerial för de nya studerandena vid Helsingfors universitet.

 

Hur ska jag avlägga studieavsnittet

Målet med studieavsnittet

Läromaterialet är avsett både för studerande som studerar självständigt och för studerande som deltar i kontaktundervisningen. Målen med inlärningen är:

1 Baskunskaper i hantering av datorer

Målen är: du kan använda en dator och övriga apparaturen, du kan använda filer och register. Du kan lösa de vanligaste datatekniska problemen, du kan baskunskaperna om hur man använder internet och känner till nätiketten, dvs. baskunskaperna för internetetiketten.

2 Helsingfors universitetets datatekniska omgivning

Målen är: du kan använda HU:s datatekniska omgivning och dess tjänster självständigt. Du vet också med vilka av de nätundervisningsmedel som HU erbjuder du kan använda vid dina studier.

3 Informationssökning

Målen är: du kan använda de tjänster som HU:s bibliotek erbjuder och du kan söka information från olika källor. Du känner till olika sökningstekniker med hjälp av vilka du kan effektivera dina arbetsmetoder. Du känner till grundprinciperna bakom upphovsrätten.

4 Datasäkerhet                                                              

Målen är: du förstår vad datasäkerhet innebär ifråga om dina studier och annan verksamhet. Du kan påverka din egen datasäkerhet genom de val som du gör.

Redigering och presentation av information (fördjupade studier, 1 sp)

Målen är: du kan välja rätt verktyg (program) för din uppgift och du kan använda verktyget ifråga. Du kan flytta på information mellan olika program.

Läromaterialet kan utnyttjas av alla ickekommersiella läroanstalter antingen vid undervisningen eller vid vidareutbildningen. Materialet får inte kopieras eller formateras utan tillstånd av Helsingfors universitet.