Trådlösa nätverk

Eduroam


Helsingfors universitet hör till högskolornas och forskningsinstitutens globala roamingorganisation eduroam. Du kan logga in på trådlösa Eduroam-nätverk med din användar-ID på Helsingfors Universitets campus och hos andra Eduroam-organisationer. Du ansluter dig trådlöst till eduroam med hjälp av WLAN.

Samtrafiken i eduroam skyddas från potentiell buggning. När du använder enduroam någon annanstans får du direkt tillträde till HU:s perimeternätverk, där ingen särskild VPN-inloggning behövs för att du ska få tillgång till exempel till biblioteksmaterial.

Obs! I vissa av universitetets byggnader (Mejlans) tillhandahålls Eduroam av någon annan än HU. Du behöver då även ett vpn för att använda universitetets tjänster

Mera information och anvisningar på Helpdesk.

Inloggningen på eduroam sker i motsats till inloggningen på HU:s andra nätverkstjänster med användarnamn@helsinki.fi. 

Gästnätverk HelsinkiUni Guest

Gästnätverk HelsinkiUni Guest erbjuder universitetets gäster, som inte ingår i eduroam-gemenskapen, en möjlighet att använda nätverket under sitt besök.

Eduroam är fortfarande det rekommenderade sättet att ansluta sig till gästnätverket, men HelsinkiUni Guest erbjuder sporadiska besökare ett relativt enkelt sätt att använda nätresurser. Du behöver inte längre någon separat kod utan anslutningen sker med det allmänna lösenordet uniguest.

Begränsningar för gästnätverket:

  • Längden på en session är fem (5) fem timmar åt gången, varefter användarvillkoren ska godkännas på nytt (antalet sessioner har inte begränsats).
  • Sessionen avbryts efter 30 minuter om användaren inte använder nätverket.
  • Den användarspecifika hastigheten för nätverket har begränsats.
  • Ett externt nätverk (VPN-anslutning vid behov).
  • Endast grundläggande anslutningar är tillåtna (http(s), skyddade e-postprotokoll och VPN-lösningar).

Du hittar mera information och anvisningar på Helpdesk-sidan.