Trådlösa nätverk

Eduroam

eduroam_

Helsingfors universitet hör till högskolornas och forskningsinstitutens globala roamingorganisation eduroam. Du kan logga in på trådlösa Eduroam-nätverk med din användar-ID på Helsingfors Universitets campus och hos andra Eduroam-organisationer. Du ansluter dig trådlöst till eduroam med hjälp av WLAN.

Samtrafiken i eduroam skyddas från potentiell buggning. När du använder enduroam någon annanstans får du direkt tillträde till HU:s perimeternätverk, där ingen särskild VPN-inloggning behövs för att du ska få tillgång till exempel till biblioteksmaterial.

Mera information och anvisningar på Helpdesk.

Inloggningen på eduroam sker i motsats till inloggningen på HU:s andra nätverkstjänster med användarnamn@helsinki.fi. Även formen användarnamn@ad.helsinki.fi som används för Office 365 fungerar!

HUPnet

Kuva HUPnet tarrasta

Gäster vid HU kan använda universitetets nätverk för gäster HUPnet (Helsinki University Public network). HUPnet kräver ett separat, tillfälligt HUPnet-konto. Du kan skapa ett HUPnet-konto för någon som behöver det med hjälp av denna anvisning.

Mer information om HUPnet finns på Helpdesks webbplats.

Det är rätt enkelt att avlyssna okrypterad datatrafik som löper via HUPnet, till exempel normalt surfande. Därför lönar det sig att använda en krypterad VPN-anslutning i HUPnet. Du får mera information om VPN-anslutningar i kapitlet  2.5.