Datorns grundläggande delar och funktionsprincip

Kom ihåg vad du läste i anvisningen för studiematerialet. Du behöver inte läsa allt från början till slut! Om någonting redan är mycket bekant för dig kan du bara bläddra igenom det och hoppa över de innehåll som du redan kan.

Oavsett om det gäller en smarttelefon, en bärbar dator, en pekplatta eller en bordsdator så består alla datatekniska anordningar av vissa bestämda grundläggande delar:

  • På moderkortet fästs bland annat datorns processor, minneskretsar och extern kringutrustning. Moderkortet styr funktionerna hos de olika komponenterna.
  • Processorn har som uppgift att hämta kommandon och den behövliga informationen från primärminnet, utföra funktionerna i kommandot, och återföra den behandlade informationen till primärminnet.
  • I primärminnet, dvs. RAM-minnet, laddas operativsystemet då datorn startas. Alla filer som du behandlar laddas också i RAM-minnet.
  • Hårddisken är datorns fasta minne, där lagrade filer bevaras också efter att du stänger av datorn. Därför är det uttryckligen hårddisken som alla datorns filer lagras på.
  • Oberoende av bildskärm finns i alla datorer och mobila enheter ett grafikkort som styr bilderna som visas på skärmen.
  • Dessutom har bärbara datorer och bordsdatorer en fysiskt tangentbord.