Övningar i avsnitt F.5

Övning 1 – Länka och inneslut information mellan olika program

I den här uppgiften kan du prova på olika metoder för att importera information och länka filer. Som exempel i den här övningen används Excel och Word.

 1. Lagra filerna vid namn Min budget och Planering i din övningsmapp.
 2. Öppna arbetsboken ”Min budget” med Excel.
 3. Importera tabellen i arbetsboken ”Min budget” till dokumentet ”Planering” så att dina inkomster och utgifter syns i tabellen. Foga in tabellen under det första stycket i dokumentet som ett inneslutet objekt, d.v.s. så att du kan redigera tabellen med kommandona i Excel genom programmet Word.
 4. Infoga också diagrammet i ”Min budget” under tabellen.

Infoga sedan information som länkar, d.v.s. så att när du uppdaterar informationen i källfilen ändras också informationen i målfilen.

 1. Länka datumet i övre kanten av Excel-tabellen till slutet av första meningen i andra textstycket i dokumentet Planering. Gör länken så att när datumet i tabellen förändras, uppdateras också datumet i dokumentet automatiskt.
 2. Länka sedan hela tabellen till slutet av ovannämnda textstycke. Gör också den här länken så att när man ändrar på data i Excel ändras de automatiskt i Word-dokumentet.
 3. Lagra båda filerna.

Testa hur länkningen fungerar.

 1. Öppna arbetsboken ”Min budget” med Excel och ändra datumet i cellen Uppdaterad. Ändra talen i Studielåncellerna till noll och antalet arbetstimmar till 40. Du ser att det blev en mängd förändringar i tabellen, och också formeln ändrades.
 2. Lagra förändringarna i arbetsboken och stäng den.
 3. Öppna dokumentet Planering med Word. Programmet frågar dig om du vill uppdatera informationen i dokumentet. Svara ja.
 4. Kontrollera de förändrade uppgifterna: datumet i textstycket och data i den nedre tabellen borde nu vara korrekt. Du kommer dock att märka att data i den första tabellen och i diagrammet inte har förändrats.
 5. Den första tabellen har kontakt med Excel. Prova hur kontakten fungerar genom att dubbelklicka på tabellen: du ser att tabellen öppnas i Excel och att menyerna och knapparna är desamma som i Excel. Nu kan du redigera tabellen med Excel-kommandon: ändra bakgrundsfärgen på cellerna.
 6. Lagra förändringarna och stäng filerna.