Arrangera och sök efter meddelanden

Nästan alla e-postprogram erbjuder en möjlighet att organisera meddelanden i mapparna enligt olika kriterier och att söka efter meddelanden till exempel utifrån sökord som förekommer i dem.

Sortera meddelanden

Du kan sortera meddelanden genom att klicka på kolumnerna ovanför meddelandena, som Subject (Ämne), From (Från) eller Received (Inkommande) (se följande bild).  Om du klickar på Received, ordnar programmet meddelandena automatiskt enligt mottagningsdatumet.

Om du klickar på samma knapp igen, ordnar programmet meddelandena i omvänd ordning. Samma princip gäller i regel för övriga motsvarande knappar.

Söka meddelanden

Du kan göra en snabbsökning i en öppen meddelandemapp med Outlooks sökfunktion. Sökfältet är den ruta som visas i meddelandevyn ovanför meddelandelistan med texten Search Current Mailbox (Sök: Nuvarande postlåda).

När du skriver in namnet på det du söker, börjar programmet direkt att söka efter det i den öppna mappen och filtrerar snabbt fram meddelanden som motsvarar sökningen till meddelandevyn. Du kommer tillbaka till den normala vyn genom att klicka på krysset till höger i sökfältet eller på knappen Close Search (Stäng sökningen) på menyraden.